VÅRA UTBILDNINGAR

Designer

Genom att gå Easits Designutbildning får du bokstavligen nyckeln till systemets hela verktygslåda. Som designer kan du skapa egna layouter och påverka utseendet samt funktionaliteten på era formulär. Du kommer även att med hjälp av plattformens avancerade regelmotor kunna styra och skapa automatiserade processer och flöden.

Administratör

Easits Aministratörsutbildning är en grundutbildning
för dig som ska sköta administrationen av Easit GO. Efter utbildningen kommer du kunna hantera inställningar och hjälpmedel för de handläggare i er verksamhet som arbetar med olika typer av ärenden i systemet.

Refresh för
designers

Har du gått designutbildningen men det var kanske länge sedan eller har du inte arbetat så mycket i designgränsnittet?
Då är den här utbildningen rätt för dig!

Refresh för
administratörer

Har du gått administratörsutbildningen men det var kanske länge sedan eller har du inte arbetat så mycket i administratörsgränsnittet?
Då är den här utbildningen rätt för dig!

Systemstöd
för GDPR

Lär dig nyttja funktionerna i Easit GO för att klara av kraven från dataskyddsförordningen.  I Easit GO finns ett omfattande systemstöd för att kunna följa GDPR och genom att gå denna utbildning får ni tillgång till dessa funktioner.

Dashboard

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av statistik och som på ett effektivt, pedagogiskt och tydligt sätt vill kunna presentera olika nyckeltal visuellt för verksamheten.

Rapport

När du som kund använder Easit GO lagras snabbt stora mängder av data och information i ert system. Denna information kan tala om hur er verksamhet mår, avslöja viktiga nyckeltal och vara vägledande då olika affärskritiska beslut behöver tas. I denna endagsutbildning får du lära dig hur du skapar olika rapporter genom att exportera data från Easit GO.

API och import
av e-post

Med utbildningen API och import av e-post får du tillgång till vårt webservice-API i Easit GO. Via webservices får du möjlighet att exportera/hämta data från Easit GO samt att importera data till Easit GO från externa källor. Efter avslutad utbildning kommer du få tillgång till och kunna hantera importer av e-post.