UTBILDNINGAR FÖR EASIT GO

Redo för
nästa steg?

Vårt mål är att du som administratör och designer alltid är rätt utbildad för att kunna hantera er systemlösning från Easit på bästa sätt. Detta för att få en så hög effektivitet som möjligt, både i det egna dagliga arbetet och i hela verksamheten.

Vissa utbildningar kan du välja att gå som en distansutbildning via Skype. Ta del av hela vårt utbildningsutbud nedan.

UTBILDNINGAR FÖR EASIT GO

Redo för
nästa steg?

Vårt mål är att du som administratör och designer alltid är rätt utbildad för att kunna hantera er systemlösning från Easit på bästa sätt. Detta för att få en så hög effektivitet som möjligt, både i det egna dagliga arbetet och i hela verksamheten.

Vissa utbildningar kan du välja att gå som en distansutbildning via Skype. Ta del av hela vårt utbildningsutbud nedan.

VÅRA UTBILDNINGAR

Designer

Genom att gå Easits Designutbildning får du bokstavligen nyckeln till systemets hela verktygslåda. Som designer kan du skapa egna layouter och påverka utseendet samt funktionaliteten på era formulär. Du kommer även att med hjälp av plattformens avancerade regelmotor kunna styra och skapa automatiserade processer och flöden.

Administratör

Easits Aministratörsutbildning är en grundutbildning
för dig som ska sköta administrationen av Easit GO. Efter utbildningen kommer du kunna hantera inställningar och hjälpmedel för de handläggare i er verksamhet som arbetar med olika typer av ärenden i systemet.

Systemstöd
för GDPR

Lär dig nyttja funktionerna i Easit GO för att klara av kraven från dataskyddsförordningen.  I Easit GO finns ett omfattande systemstöd för att kunna följa GDPR och genom att gå denna utbildning får ni tillgång till dessa funktioner.

Dashboard

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av statistik och som på ett effektivt, pedagogiskt och tydligt sätt vill kunna presentera olika nyckeltal visuellt för verksamheten.

Rapport

När du som kund använder Easit GO lagras snabbt stora mängder av data och information i ert system. Denna information kan tala om hur er verksamhet mår, avslöja viktiga nyckeltal och vara vägledande då olika affärskritiska beslut behöver tas. I denna endagsutbildning får du lära dig hur du skapar olika rapporter genom att exportera data från Easit GO.

DISTANSUTBILDNINGAR

VIA SKYPE

Designer

Genom att gå Easits Designutbildning får du bokstavligen nyckeln till systemets hela verktygslåda. Som designer kan du skapa egna layouter och påverka utseendet samt funktionaliteten på era formulär. Du kommer även att med hjälp av plattformens avancerade regelmotor kunna styra och skapa automatiserade processer och flöden.

VIA SKYPE

Administratör

Easits Aministratörsutbildning är en grundutbildning
för dig som ska sköta administrationen av Easit GO. Efter utbildningen kommer du kunna hantera inställningar och hjälpmedel för de handläggare i er verksamhet som arbetar med olika typer av ärenden i systemet.

VIA SKYPE

Refresh-utbildning
Designer

Har du gått designutbildningen men det var kanske länge sedan eller har du inte arbetat så mycket i designgränsnittet?
Då är den här utbildningen rätt för dig!

VIA SKYPE

Refresh-utbildning
Administratör

Har du gått administratörsutbildningen men det var kanske länge sedan eller har du inte arbetat så mycket i administratörsgränsnittet?
Då är den här utbildningen rätt för dig!