Easit Academy

Systemstöd för GDPR

Lär dig nyttja funktionerna i Easit GO för att klara av kraven från dataskyddsförordningen

I och med GDPR ställs helt nya krav på alla system informationen vi lagrar i dem. I Easit GO finns ett
omfattande systemstöd för att kunna följa GDPR och genom att gå denna utbildning får ni tillgång till dessa funktioner.

Du som är personuppgiftsansvarig och/eller skall utföra avidentifieringen kan med fördel delta i denna utbildning för att få kännedom om hur denna hantering sker.

Vi kommer även visa vilka processerna Easit erbjuder för att underlätta arbetet i företaget generellt, för att hantera kraven från dataskyddsförordningen.

Easit Academy

Systemstöd för GDPR

Lär dig nyttja funktionerna i Easit GO för att klara av kraven från dataskyddsförordningen

I och med GDPR ställs helt nya krav på alla system informationen vi lagrar i dem. I Easit GO finns ett
omfattande systemstöd för att kunna följa GDPR och genom att gå denna utbildning får ni tillgång till dessa funktioner.

Du som är personuppgiftsansvarig och/eller skall utföra avidentifieringen kan med fördel delta i denna utbildning för att få kännedom om hur denna hantering sker.

Vi kommer även visa vilka processerna Easit erbjuder för att underlätta arbetet i företaget generellt, för att hantera kraven från dataskyddsförordningen.

PLANERADE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

OBS detta tillfälle är ONLINE

26 mars
Sista anmälningsdag 19 mars 

Tid: 09:00 – 16.00

Anmälan

För  anmälan – kontakta din kundansvarige, Easit support 0771-25 00 00 eller skicka ett mejl till academy@easit.se.

Krav för att gå denna utbildning:

 • Er installation av Easit GO (minst testsystemet) måste vara uppgraderat till minst version BPS 1.19.
 • Du som ska konfigurera systemstöd för GDPR ska ha gått Easit Administratörsutbildning.
 • Du bör ha god kunskap om Dataskyddsförordningen.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 15-30 dagar före utbildningsstartstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning 0-14 dagar före utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss.

Easit AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning vid för få deltagare. Detta kommer att meddelas cirka 14 dagar före utbildningsstart. Vid inställd utbildning blir du automatiskt flyttad till nästkommande utbildningstillfälle.

Du får bland annat lära dig hur du:

 • klassificerar fält och funktioner som kan innehålla
  personuppgifter.
 • bygger flöden för avidentifiering för att söka upp de ställen där den registrerades uppgifter kan förekomma och rensa bort dessa.
 • bygger upp gallring för att på ett strukturerat sätt ta bort personuppgifter på flera objekt när det inte finns en laglig grund att behålla uppgifterna.
 • använder funktionaliteten i praktiken.

Du får bland annat lära dig hur du:

 • klassificerar fält och funktioner som kan innehålla personuppgifter.
 • bygger flöden för avidentifiering för att söka upp de ställen där den registrerades uppgifter kan förekomma och rensa bort dessa.
 • bygger upp gallring för att på ett strukturerat sätt ta bort personuppgifter på flera objekt när det inte finns en laglig grund att behålla uppgifterna.
 • använder funktionaliteten i praktiken.

PLANERADE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

OBS Detta tillfälle är Online

26 mars
Sista anmälningsdag 19 mars 

Tid: 09:00 – 16.00

Krav för att gå denna utbildning:

 • Er installation av Easit GO (minst testsystemet) måste vara uppgraderat till minst version BPS 1.19.
 • Du som ska konfigurera systemstöd för GDPR ska ha gått Easit Administratörsutbildning.
 • Du bör ha god kunskap om Dataskyddsförordningen.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 15-30 dagar före utbildningsstartstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning 0-14 dagar före utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss.

Easit AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning vid för få deltagare. Detta kommer att meddelas cirka 14 dagar före utbildningsstart. Vid inställd utbildning blir du automatiskt flyttad till nästkommande utbildningstillfälle.