Är du nyfiken på den senaste releasen?

I detta inspelade webbinar ger Jesper Hansén och Henrik Resare er en inblick i de nya funktionerna och visar hur de kan leverera nytta i er verksamhet.

Service Level and
Contract Management

Behöver ni hålla ordning på många olika överenskommelser kring de tjänster ni levererar? Skulle det vara skönt att automatiskt kunna differentiera vilken servicenivå som gäller beroende på kund, tjänst och/eller vilket objekt som ska hanteras?

Då är detta webinar något för dig!

Digitalisering i
Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun har arbetat med digitaliseringsplattformen Easit GO i många år. I denna film delar Roger Grimmer på Örnsköldsviks kommun med sig av sina erfarenheter och visar hur kommunen arbetar med digitalisering, integrationer och automation med hjälp av Easit GO.

Service Asset &
Configuration Management

Att hålla ordning på sin utrustning har alltid varit viktigt. I dessa tider då många av oss till stor del arbetar på distans så har betydelsen av ordning och reda på alla våra inventarier blivit ännu större.

Under detta webinar kommer Henrik Resare från Easit visa er hur ni kan arbeta med Easit GO och processen Service Asset & Configuration Management

Hur kan Easit GO
förenkla system­förvaltningen?

Oavsett om ni använder pm3 som förvaltningsmodell eller har en helt annan förvaltningsstyrning så finns det en stor poäng med att använda Easit GO som systemstöd för att få en sammanhängande informationsstruktur för er förvaltningsverksamhet och er objektsportfölj. Med Easit GO och vår förvaltningsprocess får du en yta där du vet allt om ditt system/objekt.

Automation med
Windows Powershell

Året sista webinar fortsatte på temat automation. Den här gången visade Anders Thyrsson på användningsområden där Windows Powershell kan hjälpa er att automatisera processer i och omkring Easit GO.

Chatbots och
Virtual agents

Vad är vad och hur kan dessa hjälpa oss i vårt arbete?
Denna film är en inspelad version av ett webinar och vänder sig till dig som är nyfiken på möjligheterna med våra nya digitala kollegor.

I filmen, som är på svenska, reder Patrik Wiksten och Henrik Resare från Easit ut begreppen Chatbot och Virtual agent samt vad respektive funktion kan och bör användas till. Du får även se en demo där Easit GO interagerar med den digitala kollegan.

Easit GO och Power BI
– hur kan de verka tillsammans?

Bli smart av er data!
Med Power BI finns få begränsningar och nästintill oändligt med möjligheter i kombination med den data ni har i Easit GO. Denna film, som är på svenska,  är en inspelad version av ett webinar med Henrik Resare från Easit.

Design Studio
på djupet!

Detta webinar riktar sig till dig som är designer i Easit GO eller avser att bli designer inom kort. Inbjudan med länk till anmälningsformulär har skickats ut till berörda.

Arbetsmiljöavvikelser
i Easit GO

Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det någon gång varit nära att hända något allvarligt? Detta webinar vände sig till dig som idag arbetar med arbetsmiljöavvikelser eller som har ett ansvar för att ta fram processer eller optimera systemstöd för dessa avvikelser. Tyvärr finns ingen inspelad version tillgänglig med ladda gärna ned produktbladet eller boka en personlig demo.

Anställningsprocesser
i Easit GO

Detta webinar vänder sig till dig som vill ha full koll på hela den anställdes livscykel från att anställningsavtal är tecknat till personen inte längre är kvar i verksamheten.

Hantera era anställningar i Easit GO och ni får tydliga processer att arbeta efter. Easit GO hjälper er att säkerställa att den anställde får allt det den behöver: inpassering, utrustning, skapande och inaktivering av konton, allt hanteras i Easit GO. Självklart kan processerna anpassas efter just era specifika behov och rutiner och många delar i flödet kan automatiseras.