ÄRENDEHANTERING

Ärenden för allt

Ärendehantering kan vara att hantera komplexa ärenden och flöden men även små enkla ärenden. Gemensamt för bägge typerna är att skapa ordning och reda samt att ärendena handläggs inom avsedd tid. Med en effektiv ärendehantering och automatiserade processer möjliggörs verksamhetsstyrning till ökad kundnytta.

ÄRENDEHANTERING

Ärenden för allt

Ärendehantering kan vara att hantera komplexa ärenden och flöden men även små enkla ärenden. Gemensamt för bägge typerna är att skapa ordning och reda samt att ärendena handläggs inom avsedd tid. Med en effektiv ärendehantering och automatiserade processer möjliggörs verksamhetsstyrning till ökad kundnytta.

Ladda ned
produktblad!

Ladda ned
produktblad!

Easit GO gör er ärendehantering effektiv och ni får en
överblick och kontroll på alla flöden och ärenden.

Ladda ned produktbladet för att läsa mer om
funktionen ärendehantering i Easit GO.

Easit GO gör er ärendehantering effektiv och ni får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden.

Ladda ned produktbladet för att läsa mer om funktionen ärendehantering i Easit GO.

SERVICE MANAGEMENT

Vår produkt Easit GO är en automatiseringsplattform som digitaliserar processer och informationsflöden vilket gör det möjligt att samarbeta sömlöst mellan team och verksamheter – i hela organisationen. Easit har stor verksamhetsförståelse och kunskap inom Enterprise Service Management och våra tjänster säkerställer att användandet av plattformen och dess funktioner sker på bästa sätt hos våra kunder.