TID TILL DET VIKTIGASTE

Plattform för digitalisering
inom hälso- och sjukvård

Med Easit GO och våra Enterprise Service Management-lösningar för hälso- och sjukvård kan ni säkerställa att patienter och kollegor får rätt och korrekt hjälp och information. Minska ledtider genom att digitalisera och automatisera administrativa processer – och lägg tiden på det viktigaste.

FÖRENKLA OCH EFFEKTIVISERA

Ökat samarbete
frigör tid och resurser

Sammanhållen journalföring är numera en självklarhet. Men hur fungerar det i övriga verksamheten, hur sammanhållen är den?

Vi tror att alla mår bra av ett förenklat samarbete i sin vardag. Allt fler delar i vår arbetsplats digitaliseras och på så sätt frisätts enorma resurser i form av tid, kvalitet och motivation men det sker inte av sig själv. Någon måste ju se till att allt fungerar.

Samla alla
stödjande funktioner

Det är inte bara frustrerande om saker inte fungerar som de ska. Det kan tyvärr även leda till allvarliga incidenter. Genom att samla alla stödjande funktioner i vår plattform Easit GO, skapar ni ett gemensamt systemstöd för kommunikation, automatisering, övervakning, koordinering m.m. På så sätt underlättas både samarbetet och det dagliga arbetet för alla involverade.

Med Easits Service Management-lösningar för hälso- och sjukvård kan ni säkerställa att patienter likväl som kollegor får rätt och korrekt hjälp och information oavsett om frågan gäller sjuktransport, rättningar i ett kritiskt system eller en beställning av nya arbetskläder.

Med färre misstag och missförstånd och mer samarbete uppnås en hög kvalitet och säkerhet. U Go – I Go. Stafettpinnen tappas inte.

Samla alla
stödjande funktioner

Det är inte bara frustrerande om saker inte fungerar som de ska. Det kan tyvärr även leda till allvarliga incidenter. Genom att samla alla stödjande funktioner i vår plattform Easit GO, skapar ni ett gemensamt systemstöd för kommunikation, automatisering, övervakning, koordinering m.m. På så sätt underlättas både samarbetet och det dagliga arbetet för alla involverade.

Med Easits Service Management-lösningar för hälso- och sjukvård kan ni säkerställa att patienter likväl som kollegor får rätt och korrekt hjälp och information oavsett om frågan gäller sjuktransport, rättningar i ett kritiskt system eller en beställning av nya arbetskläder.

Med färre misstag och missförstånd och mer samarbete uppnås en hög kvalitet och säkerhet. U Go – I Go. Stafettpinnen tappas inte.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.