HUMAN RELATIONS

Medarbetarna
är er viktigaste
tillgång!

HUMAN RELATIONS

Medarbetarna
är er viktigaste
tillgång!

Det mesta av det vi gör under vår arbetsdag är välplanerat, kommunicerat och förutsägbart men ändå hamnar vi gång på gång i situationer där det blir bråttom. Vem har inte varit med om att det plötsligt kommer en ny kollega och det saknas både dator, telefon och behörigheter i olika system?

”Do things when
they show up
not when they burn up”

Det mesta av det vi gör under vår arbetsdag är välplanerat, kommunicerat och förutsägbart men ändå hamnar vi gång på gång i situationer där det blir bråttom. Vem har inte varit med om att det plötsligt kommer en ny kollega och det saknas både dator, telefon och behörigheter i olika system?

Medarbetarna är det värdefullaste vi har. Med Easit Go kan vi hjälpa dig och din avdelning att ta hand om dem på bästa sätt och att se till att saker sker snabbt och i rätt tid. Tillsammans hjälps vi åt att automatisera de delar av era processer som kan ske automatiskt. Vi integrerar med era befintliga system för att minska administration och minimera felkällor.

Medarbetarna är det värdefullaste vi har. Med Easit Go kan vi hjälpa dig och din avdelning att ta hand om dem på bästa sätt och att se till att saker sker snabbt och i rätt tid. Tillsammans hjälps vi åt att automatisera de delar av era processer som kan ske automatiskt. Vi integrerar med era befintliga system för att minska administration och minimera felkällor.

”Do things when
they show up
not when they burn up”

ANSTÄLLNINGSPROCESSER

Solklar ansvarsfördelning

Våra anställningsprocesser ger er ett ställe att administrera samtliga delar och ansvarsfördelningen blir solklar när nya anställda börjar, byter tjänst eller går vidare. Processen visualiserar tydligt vilka andra steg man är beroende av i den ofta ganska komplexa kedjan som ska hanteras. Skulle ni mot förmodan ändå missa något så kommer systemet att påminna rätt person i rätt tid.

Arbetsmiljöavvikelser, kompetensregister, tidsredovisning, semesteransökan och andra frågor som också rör er personal hanteras såklart också i Easit GO.

ANSTÄLLNINGSPROCESSER

Solklar
ansvarsfördelning

Våra anställningsprocesser ger er ett ställe att administrera samtliga delar och ansvarsfördelningen blir solklar när nya anställda börjar, byter tjänst eller går vidare. Processen visualiserar tydligt vilka andra steg man är beroende av i den ofta ganska komplexa kedjan som ska hanteras. Skulle ni mot förmodan ändå missa något så kommer systemet att påminna rätt person i rätt tid.

Arbetsmiljöavvikelser, kompetensregister, tidsredovisning, semesteransökan och andra frågor som också rör er personal hanteras såklart också i Easit GO.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.