MAXIMERA KUNDRESAN

Effektiva systemlösningar
för kundtjänst och support

Med Easit GO och våra lösningar för kundtjänst blir er ärendehantering effektiv och ni får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. Erbjud era kunder en väg in oavsett om de gillar att chatta, mejla, prata eller använda sociala medier.

KUNDTJÄNST

Verksamhetens
viktigaste funktion

I den digitaliserade och globala värld vi lever i kan man med några enkla knapptryckningar på mobilen beställa det mesta man behöver. Vi ställer alla högre krav på att de tjänster som myndigheter och företag förmedlar, interaktionen ska vara lätt och smidig. Varan, tjänsten eller informationen som faktiskt efterfrågades blir nästan sekundär i vårt sätt att bedöma och uppskatta en leverantör.

Att maximera kundresan blir därmed vårt viktigaste konkurrensmedel.  Det vi menar med kundresa är hur jag som kund eller kollega blir bemött genom hela vår gemensamma resa. Är det enkelt att få hjälp oavsett om det gäller en allmän fråga, faktura som blivit fel, ett klagomål – och får man ett personligt bemötande?

KUNDTJÄNST

Verksamhetens
viktigaste funktion

Att maximera kundresan blir därmed vårt viktigaste konkurrensmedel.  Det vi menar med kundresa är hur jag som kund eller kollega blir bemött genom hela vår gemensamma resa. Är det enkelt att få hjälp oavsett om det gäller en allmän fråga, faktura som blivit fel, ett klagomål – och får man ett personligt bemötande?

Oavsett val av kanal
– bemöt era kunder på samma sätt

Oavsett vilken kanal eller kontaktväg er kund, kollega eller medborgare väljer för att nå er kundtjänst så vill vi alla bli bemött på bästa tänkbara sätt. Kundtjänstmedarbetaren avgör många gånger verksamhetens framgång på marknaden. I och med den ökande digitaliseringen så utgår man som kund från att hjälpen ska vara omedelbar, korrekt och kanske även ibland muntra upp en lite grann. Ett verktyg som ger er kundtjänst de bästa förutsättningarna att leva upp till dessa förväntningar blir en avgörande framgångsfaktor.    

Oavsett val av kanal
– bemöt era kunder på samma sätt

Oavsett vilken kanal eller kontaktväg er kund, kollega eller medborgare väljer för att nå er kundtjänst så vill vi alla bli bemött på bästa tänkbara sätt. Kundtjänstmedarbetaren avgör många gånger verksamhetens framgång på marknaden. I och med den ökande digitaliseringen så utgår man som kund från att hjälpen ska vara omedelbar, korrekt och kanske även ibland muntra upp en lite grann. Ett verktyg som ger er kundtjänst de bästa förutsättningarna att leva upp till dessa förväntningar blir en avgörande framgångsfaktor.    

Överblick
och kontroll

Tillgången till data kommer kanske att avgöra vår framtid som verksamhet. Eller vad tror du?

Med plattformen Easit GO blir er ärendehantering effektiv och du får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. Vill dina kunder hjälpa sig själva så kan de använda plattformens självserviceportal. Erbjud era kunder en väg in oavsett om de gillar att chatta, mejla, prata eller använda sociala medier.

Genom dashboards kan er kundtjänst få en sekundsnabb visualisering över det aktuella läget och på så sätt säkerställa att man jobbar där man gör mest nytta för stunden – och för kunden.

Överblick
och kontroll

Tillgången till data kommer kanske att avgöra vår framtid som verksamhet. Eller vad tror du?

Med plattformen Easit GO blir er ärendehantering effektiv och du får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. Vill dina kunder hjälpa sig själva så kan de använda plattformens självserviceportal. Erbjud era kunder en väg in oavsett om de gillar att chatta, mejla, prata eller använda sociala medier.

Genom dashboards kan er kundtjänst få en sekundsnabb visualisering över det aktuella läget och på så sätt säkerställa att man jobbar där man gör mest nytta för stunden – och för kunden.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.