KVALITETSARBETE

Effektivt systemstöd
för kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete berör hela verksamheten. Med Easit GO som systemstöd kan ni samarbeta sömlöst med kvalitetsärenden över flera funktioner i verksamheten och säkerställa att ni når era kvalitetsmål.

Förväntningar och avvikelser

Vad betyder
kvalitet för er?

För oss betyder kvalitet två saker:

  • Att uppfylla eller helst överträffa kunders krav, behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad.
  • Att minska antalet fel. Kunder gillar inte felaktigheter i produkter/tjänster och färre fel ger lägre kostnader. Det är oftast billigast att göra rätt från början.

Förväntningar och avvikelser

Vad betyder
kvalitet för er?

För oss betyder kvalitet två saker:

  • Att uppfylla eller helst överträffa kunders krav, behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad.
  • Att minska antalet fel. Kunder gillar inte felaktigheter i produkter/tjänster och färre fel ger lägre kostnader. Det är oftast billigast att göra rätt från början.

Kvalitetsarbetet berör
hela verksamheten

Ett kvalitetsärende kan initieras av många orsaker.
Det kan vara genom en kundreaktion, vid en kvalitetsrevision eller en brist som uppdagas i det löpande arbetet.

Kvalitetsarbetet berör hela verksamheten och vi är allt som oftast beroende av att kunna samarbeta sömlöst med dessa ärenden över flera funktioner i verksamheten. Vi tror att man enklare kan identifiera, fördela och höja sin kvalitet om alla involverade kan arbeta i samma verktyg genom hela livscykeln av sina kvalitetsärenden. Om vi dessutom genom integrationer till andra system och AI kan upptäckta och initiera kvalitetsärenden – ja då ökar förutsättningarna till kvalitet på riktigt.

Genom att ha alla stödjande funktioner i ett gemensamt systemstöd, plattformen Easit GO, så förbättras kommunikation, automatisering, övervakning, koordinering m.m. Då underlättas både samarbetet och det dagliga arbetet för alla involverade. Färre misstag och missförstånd och mer samarbete ger en hög kvalitet och säkerhet.

Go for quality.

Kvalitetsarbetet
berör hela
verksamheten

Ett kvalitetsärende kan initieras av många orsaker.
Det kan vara genom en kundreaktion, vid en kvalitetsrevision eller en brist som uppdagas i det löpande arbetet.

Kvalitetsarbetet berör hela verksamheten och vi är allt som oftast beroende av att kunna samarbeta sömlöst med dessa ärenden över flera funktioner i verksamheten. Vi tror att man enklare kan identifiera, fördela och höja sin kvalitet om alla involverade kan arbeta i samma verktyg genom hela livscykeln av sina kvalitetsärenden. Om vi dessutom genom integrationer till andra system och AI kan upptäckta och initiera kvalitetsärenden – ja då ökar förutsättningarna till kvalitet på riktigt.

Genom att ha alla stödjande funktioner i ett gemensamt systemstöd, plattformen Easit GO, så förbättras kommunikation, automatisering, övervakning, koordinering m.m. Då underlättas både samarbetet och det dagliga arbetet för alla involverade. Färre misstag och missförstånd och mer samarbete ger en hög kvalitet och säkerhet.

Go for quality.

Överblick och kontroll

Med plattformen Easit GO blir er ärendehantering effektiv och du får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. De starka analysmöjligheterna som ges genom att samla så mycket data som möjligt inom ett och samma system gör det lätt att hitta orsakerna till eventuella problem och undvika att fokus blir på konsekvenserna av problemen.

Överblick och kontroll

Med plattformen Easit GO blir er ärendehantering effektiv och du får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. De starka analysmöjligheterna som ges genom att samla så mycket data som möjligt inom ett och samma system gör det lätt att hitta orsakerna till eventuella problem och undvika att fokus blir på konsekvenserna av problemen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.