Made in Sweden

SERVICE MANAGEMENT

Vår automatiseringsplattform Easit GO orkestrerar rätt information, från rätt system, vid rätt tidpunkt – till hela verksamheten. Med ett rollbaserat behörighetssystem, en stark regelmotor och automatiserade processer som gör repetitiva uppgifter åt er kan ni fokusera på er kärnverksamhet. De goda förutsättningarna för analys och spårbarhet gör att ni kan utnyttja den värdefulla information i systemet åt verksamhetsstyrning och nå ökad effektivitet och bättre resultat.

data MANAGEMENT

Test Engine

Bekanta er med Easit Test Engine
– en plattform för Data Management.

Med Easits plattform för Data Management kan företag och myndigheter av alla storlekar förenkla sin datahantering, göra den förenlig med GDPR samt samtidigt uppnå kvalitetsvinster och tidsbesparingar.