BLI EN DESIGNER!

Kraftfull processautomation
i dina egna händer!

Easit Design Studio ger er möjlighet att skapa effektiva lösningar och utnyttja kraften i er data och påskyndar era affärs- och verksamhetsprocesser. Släpp lös kraften i er plattform och börja designa och leverera processer och funktioner som kollegor och kunder efterfrågar, eller kanske inte ens visste att de saknade. Detta kommer garanterat att förbättra deras arbetsvardag och upplevelse av er.

Vad är Design Studio?

Design Studio är en samling med verktyg för att skapa egna och unika appar och processer till plattformen Easit GO. Vi brukar beskriva Design Studio som en verktygslåda med en grunduppsättning verktyg för att kunna skapa nya lösningar på vår plattform. Utvecklingsmiljön är No Code-baserad och ger dig möjligheten att förverkliga dina och verksamhetens idéer och önskemål – utan att du behöver skriva en enda rad kod.

Take control of your flow

BLI EN DESIGNER!

Kraftfull processautomation
i dina egna händer!

Easit Design Studio ger er möjlighet att skapa effektiva lösningar och utnyttja kraften i er data och påskyndar era affärs- och verksamhetsprocesser. Släpp lös kraften i er plattform och börja designa och leverera processer och funktioner som kollegor och kunder efterfrågar, eller kanske inte ens visste att de saknade. Detta kommer garanterat att förbättra deras arbetsvardag och upplevelse av er.

Vad är Design Studio?

Design Studio är en samling med verktyg för att skapa egna och unika appar och processer till plattformen Easit GO. Vi brukar beskriva Design Studio som en verktygslåda med en grunduppsättning verktyg för att kunna skapa nya lösningar på vår plattform. Utvecklingsmiljön är No Code-baserad och ger dig möjligheten att förverkliga dina och verksamhetens idéer och önskemål – utan att du behöver skriva en enda rad kod.

Take control of your flow

Vad kan ni göra
med Design Studio?

UTVECKLA

Med Design Studio får ni tillgång till en rad verktyg för att skapa och ändra i arbetsflöden och processer. Ni kan skapa helt egna formulär, eller anpassa befintliga utifrån nya krav. Lägg till, flytta eller ta bort fält. Skapa logik i formulär och automatisera processteg med regelmotorn. Med snabbfunktioner konfigurerade av dig kan användarna göra samma åtgärd på flera objekt samtidigt.

Funktionaliteten är rik och möjligheterna väldigt många. Våra No Code-verktyg är kraftfulla och ger dig stor frihet utan att behöva skriva kod.   

Minimera tiden för test

Med tre miljöer: Utveckling, Test och Produktion har ni fantastiska förutsättningar att skapa hög kvalitet! Era designers lyfter enkelt sina färdiga lösningar till testmiljön via Design Hub. Hela systemet testas innan ni sedan lyfter över hela den nya lösningen över till produktion via en export från testmiljön och en import till produktionsmiljön. Att testa på samma
totallösning i test som sedan ska in i produktion ökar
kvaliteten i leveransen.   

SAMARBETA

Med verktyget Design Hub kan ni samarbeta runt nya och förändrade arbetsflöden och processer. Designers kan jobba i samma miljö eller i egna, dela med sig av lösningar mellan varandra och kombinera ihop lösningar.
Ni kan välja att arbeta parallellt med olika projekt och när ett projekt är redo för produktion är det bara att lyfta över dessa delar.  

Backup, spårbarhet och automatisering

Med verktyget Mover 1:1 kan ni schemalägga exporter av alla processer och flöden till disk. Det är en bra backupmöjlighet men gör det även möjligt att spåra förändringar över tid.    

Vad kan ni göra
med Design Studio?

UTVECKLA

Med Design Studio får ni tillgång till en rad verktyg för att skapa och ändra i arbetsflöden och processer. Ni kan skapa helt egna formulär, eller anpassa befintliga utifrån nya krav. Lägg till, flytta eller ta bort fält. Skapa logik i formulär och automatisera processteg med regelmotorn. Med snabbfunktioner konfigurerade av dig kan användarna göra samma åtgärd på flera objekt samtidigt.

Funktionaliteten är rik och möjligheterna väldigt många. Våra No Code-verktyg är kraftfulla och ger dig stor frihet utan att behöva skriva kod.   

Minimera tiden för test

Med tre miljöer: Utveckling, Test och Produktion har ni fantastiska förutsättningar att skapa hög kvalitet! Era designers lyfter enkelt sina färdiga lösningar till testmiljön via Design Hub. Hela systemet testas innan ni sedan lyfter över hela den nya lösningen över till produktion via en export från testmiljön och en import till produktionsmiljön. Att testa på samma
totallösning i test som sedan ska in i produktion ökar
kvaliteten i leveransen.   

SAMARBETA

Med verktyget Design Hub kan ni samarbeta runt nya och förändrade arbetsflöden och processer. Designers kan jobba i samma miljö eller i egna, dela med sig av lösningar mellan varandra och kombinera ihop lösningar.
Ni kan välja att arbeta parallellt med olika projekt och när ett projekt är redo för produktion är det bara att lyfta över dessa delar.  

Backup, spårbarhet och automatisering

Med verktyget Mover 1:1 kan ni schemalägga exporter av alla processer och flöden till disk. Det är en bra backupmöjlighet men gör det även möjligt att spåra förändringar över tid.    

KRAFTFULLA NO CODE-VERKTYG

Några av verktygen i Design Studio

Design Finder
Oavsett i vilket gränssnitt du gjort en förändring så hittar du den förändringen i Design Finder. Med hjälp av filtrering kan du exempelvis välja att endast visa de förändringar som du eller någon av dina kollegor har gjort. Förändringarna uppdateras automatiskt och de senaste visas högst upp.   

Design Hub
Design Hub är i grunden samma gränssnitt som Design Finder, men här kan du även fylla ett exportpaket med flöden och processer som du kan exportera. Den exporterade filen kan sedan läsas in i en annan miljö. Ett smidigt sätt att flytta allt från små förändringar till hela processer.

Mover 1:1
Med Mover 1:1 flyttar ni alla processer och flöden mellan miljöer, utan att data följer med. Att flytta alla processer och flöden skapar en trygghet eftersom det ni testat är exakt det som ni lyfter över till produktionsmiljön. Det är även möjligt att schemalägga exporter av alla processer och flöden. Tack vare den funktionaliteten får ni en historik på hela designen, separerat från er data.

KRAFTFULLA NO CODE-VERKTYG

Några av verktygen
i Design Studio

Design Finder
Oavsett i vilket gränssnitt du gjort en förändring så hittar du den förändringen i Design Finder. Med hjälp av filtrering kan du exempelvis välja att endast visa de förändringar som du eller någon av dina kollegor har gjort. Förändringarna uppdateras automatiskt och de senaste visas högst upp.   

Design Hub
Design Hub är i grunden samma gränssnitt som Design Finder, men här kan du även fylla ett exportpaket med flöden och processer som du kan exportera. Den exporterade filen kan sedan läsas in i en annan miljö. Ett smidigt sätt att flytta allt från små förändringar till hela processer.

Mover 1:1
Med Mover 1:1 flyttar ni alla processer och flöden mellan miljöer, utan att data följer med. Att flytta alla processer och flöden skapar en trygghet eftersom det ni testat är exakt det som ni lyfter över till produktionsmiljön. Det är även möjligt att schemalägga exporter av alla processer och flöden. Tack vare den funktionaliteten får ni en historik på hela designen, separerat från er data.

Happy Designers!

Hur får jag tillgång till Design Studio?

Licenser
Som användare av plattformen Easit GO kan du välja att utöka ditt avtal med personliga designlicenser. Personer med designlicens i er verksamhet får då tillgång till Design Studio och nya verktyget Design Finder. Ni kan även välja att uppgradera era designlicenser till Design Mover för att addera verktygen Mover 1:1 och Design Hub till er verktygslåda i Design Studio. 

Utbildningar
Vårt mål är att du som designer ska kunna hantera er systemlösning på bästa sätt. Vi rekommenderar därför alla med designlicens att gå Easits Designutbildning. Detta för att få en så hög effektivitet som möjligt, både i det egna dagliga arbetet och i hela verksamheten.

Nätverka och påverka
Alla som har designlicens kan även delta i våra event riktade mot användargruppen designers. Ett återkommande sådant event är Designerdagarna, ett forum där designers får tillfälle att fördjupa sina designkunskaper och ta del av andra designers erfarenheter. Förutom nätverkande och utbildande pass ger dessa dagar möjlighet att påverka framtida utveckling då en stående punkt på agendan är att tillsammans  i gruppen diskutera förbättringsförslag och önskad framtida funktionalitet.

Att vara en lyhörd leverantör med ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för oss och en positiv kraft i vår ständiga utveckling av Easit GO.

Gör allt själv eller med hjälp av Easit

Easit hjälper er precis så mycket som ni vill. Vi har kvalitetssäkrade standardlösningar som följer best practice och vi kan alltid anpassa våra lösningar för att matcha just er verksamhet.

Vi har ett brett tjänsteutbud för kontinuerligt underhåll och förvaltning av anpassade lösningar. Ni kan välja att låta Easit ta hand om allt, göra allt själva, eller vilken omfattning som helst där emellan. Easit finns alltid till hands om det behövs!

Happy Designers!

Hur får jag tillgång till Design Studio?

Licenser
Som användare av plattformen Easit GO kan du välja att utöka ditt avtal med personliga designlicenser. Personer med designlicens i er verksamhet får då tillgång till Design Studio och nya verktyget Design Finder. Ni kan även välja att uppgradera era designlicenser till Design Mover för att addera verktygen Mover 1:1 och Design Hub till er verktygslåda i Design Studio. 

Utbildningar
Vårt mål är att du som designer ska kunna hantera er systemlösning på bästa sätt. Vi rekommenderar därför alla med designlicens att gå Easits Designutbildning. Detta för att få en så hög effektivitet som möjligt, både i det egna dagliga arbetet och i hela verksamheten.

Nätverka och påverka
Alla som har designlicens kan även delta i våra event riktade mot användargruppen designers. Ett återkommande sådant event är Designerdagarna, ett forum där designers får tillfälle att fördjupa sina designkunskaper och ta del av andra designers erfarenheter. Förutom nätverkande och utbildande pass ger dessa dagar möjlighet att påverka framtida utveckling då en stående punkt på agendan är att tillsammans  i gruppen diskutera förbättringsförslag och önskad framtida funktionalitet.

Att vara en lyhörd leverantör med ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för oss och en positiv kraft i vår ständiga utveckling av Easit GO.

Gör allt själv eller med hjälp av Easit

Easit hjälper er precis så mycket som ni vill. Vi har kvalitetssäkrade standardlösningar som följer best practice och vi kan alltid anpassa våra lösningar för att matcha just er verksamhet.

Vi har ett brett tjänsteutbud för kontinuerligt underhåll och förvaltning av anpassade lösningar. Ni kan välja att låta Easit ta hand om allt, göra allt själva, eller vilken omfattning som helst där emellan. Easit finns alltid till hands om det behövs!

Make a move!

Uppgradera er designlicens till Design Mover och ni kan exportera er konfiguration – hela eller delar av den. Med hjälp av verktygen Mover 1:1 och Design Hub kommer ni mycket snabbare kunna uppfylla fler önskemål från användarna samtidigt som ni gör stora kvalitets- och säkerhetsvinster.

Make a move!

Uppgradera er designlicens till Design Mover och ni kan exportera er konfiguration – hela eller delar av den. Med hjälp av verktygen Mover 1:1 och Design Hub kommer ni mycket snabbare kunna uppfylla fler önskemål från användarna samtidigt som ni gör stora kvalitets- och säkerhetsvinster.