Valbara
funktioner
för olika behov.

What´s your need?

Unika. Vanliga. Flexibla.

Unika. Vanliga. Flexibla.

Vilka är era behov?
Det är alltid vår utgångspunkt och en samsynt målbild är en förutsättning för en lyckad implementation. Plattformen Easit GO har ett brett antal valbara funktioner för att fylla era behov som ni möter i er dagliga verksamhet.

What´s your need?

FUNKTIONER

KUNDUNIKA PROCESSER

Ingen kund
är den andra lik

Av erfarenhet vet vi att det ligger sanning i den rubriken. Även om vi ser mönster och likheter mellan kunder finns det alltid nyanser i arbetssätt, flöden och rutiner. Vi gillar det unika! Easit GO är ett flexibelt system, designat för olikheter.

KUNDUNIKA PROCESSER

Ingen kund
är den andra lik

Av erfarenhet vet vi att det ligger sanning i den rubriken. Även om vi ser mönster och likheter mellan kunder finns det alltid nyanser i arbetssätt, flöden och rutiner. Vi gillar det unika! Easit GO är ett flexibelt system, designat för olikheter.

ÄRENDEHANTERING

Ärenden för allt

Ärendehantering kan vara att hantera komplexa ärenden och flöden men även små enkla ärenden. Gemensamt för bägge typerna är att skapa ordning och reda samt att ärendena handläggs inom avsedd tid. Med en effektiv ärendehantering och automatiserade processer möjliggörs verksamhetsstyrning till ökad kundnytta.

ÄRENDEHANTERING

Ärenden för allt

Ärendehantering kan vara att hantera komplexa ärenden och flöden men även små enkla ärenden. Gemensamt för bägge typerna är att skapa ordning och reda samt att ärendena handläggs inom avsedd tid. Med en effektiv ärendehantering och automatiserade processer möjliggörs verksamhetsstyrning till ökad kundnytta.

MER ÄN BARA EN VÅG…

Tio ITIL-processer

Arbetar ni enligt ITIL?
Vår produkt är verifierad för följande ITIL-processer:

Incident Management
Problem Management
Service Asset & Configuration Management
Change Management
Service Level Management
Event Management
Request Fulfillment
Service Catalog
Service Portfolio
Knowledge Management

MER ÄN BARA EN VÅG…

Tio ITIL-processer

Arbetar ni enligt ITIL?
Vår produkt är verifierad för följande ITIL-processer:

Incident Management
Problem Management
Service Asset & Configuration Management
Change Management
Service Level Management
Event Management
Request Fulfillment
Service Catalog
Service Portfolio
Knowledge Management

AVVIKELSEHANTERING

Kvalitetsarbetet berör
hela verksamheten

Det är bättre att arbeta förebyggande än att ständigt behöva åtgärda uppkomna fel och brister. Med andra ord – det är bättre att göra rätt från början. Det svåra är att veta vad man ska göra, när och på vilket sätt. Med Easit GO och funktionen avvikelsehantering får ni ett verktyg för att kunna urskilja fel eller problem i verksamheten och dess processer. Detta ger er möjligt att vidta åtgärder innan något allvarligt inträffar. Förutom höjd kvalitet bidrar ett aktivt kvalitetsarbete till ökad säkerhet och förbättrad riskmedvetenhet. Detta skapar en förbättrad struktur och kontroll av brister i organisationen.

Vi har bland annat processer för reklamationer, arbetsmiljöavvikelser, förbättringsförslag samt revisionsavvikelser. Man kan skapa processer för samtliga typer av avvikelser i Easit GO.

AVVIKELSEHANTERING

Kvalitetsarbetet
berör hela
verksamheten

Det är bättre att arbeta förebyggande än att ständigt behöva åtgärda uppkomna fel och brister. Med andra ord – det är bättre att göra rätt från början. Det svåra är att veta vad man ska göra, när och på vilket sätt. Med Easit GO och funktionen avvikelsehantering får ni ett verktyg för att kunna urskilja fel eller problem i verksamheten och dess processer. Detta ger er möjligt att vidta åtgärder innan något allvarligt inträffar. Förutom höjd kvalitet bidrar ett aktivt kvalitetsarbete till ökad säkerhet och förbättrad riskmedvetenhet. Detta skapar en förbättrad struktur och kontroll av brister i organisationen.

Vi har bland annat processer för reklamationer, arbetsmiljöavvikelser, förbättringsförslag samt revisionsavvikelser. Man kan skapa processer för samtliga typer av avvikelser i Easit GO.

INVENTARIEHANTERING

Koll på era inventarier

Med Easit GO och funktionen inventariehantering får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom företaget. Inventarieregistret växer med behovet, oavsett om antalet inventarietyper ökar eller om mer information skall lagras. Nya inventarietyper och fält kan läggas till när behov uppstår. Informationen om varje enhet kan struktureras i ett fliksystem som gör det enkelt att skilja på information av olika karaktär.

INVENTARIEHANTERING

Koll på era inventarier

Med Easit GO och funktionen inventariehantering får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom företaget. Inventarieregistret växer med behovet, oavsett om antalet inventarietyper ökar eller om mer information skall lagras. Nya inventarietyper och fält kan läggas till när behov uppstår. Informationen om varje enhet kan struktureras i ett fliksystem som gör det enkelt att skilja på information av olika karaktär.

AVTALSHANTERING

Överblick &
automatisering

Genom att samla alla era avtal i funktionen Avtal har ni full kontroll. Det är lätt att hitta bland avtalen och ni missar aldrig en deadline eftersom den automatiska notifieringen påminner er när avtalstiden löper ut.

Genom integrationer mot andra system kan ni importera och exportera information, samt skapa återkommande och schemalagda uppdateringar. Det går även att ta ut underlag för fakturering.

AVTALSHANTERING

Överblick &
automatisering

Genom att samla alla era avtal i funktionen Avtal har ni full kontroll. Det är lätt att hitta bland avtalen och ni missar aldrig en deadline eftersom den automatiska notifieringen påminner er när avtalstiden löper ut.

Genom integrationer mot andra system kan ni importera och exportera information, samt skapa återkommande och schemalagda uppdateringar. Det går även att ta ut underlag för fakturering.

ANSTÄLLNING

Full koll från
första till sista dag!

Hantera era anställningar i Easit GO och ni får tydliga processer att arbeta efter. Nyanställning, byte av tjänst och avslutande av tjänst, Easit GO hjälper er att säkerställa att den anställde får allt det den behöver. Inpassering, utrustning, skapande och inaktivering av konton, allt hanteras i Easit GO. Självklart kan processerna anpassas efter just era specifika behov och rutiner.

ANSTÄLLNING

Full koll från
första till sista dag!

Hantera era anställningar i Easit GO och ni får tydliga processer att arbeta efter. Nyanställning, byte av tjänst och avslutande av tjänst, Easit GO hjälper er att säkerställa att den anställde får allt det den behöver. Inpassering, utrustning, skapande och inaktivering av konton, allt hanteras i Easit GO. Självklart kan processerna anpassas efter just era specifika behov och rutiner.

FÖRVALTNING

Förvalta mera!

Syftet med en förvaltningsmodell är kort sagt att försäkra sig om att ett system fortsätter vara till nytta och stöd för de verksamheter som använder systemet och att de investeringar som gjorts återbetalar sig. Det görs genom att utveckla och anpassa systemet utifrån verksamhetens behov, dvs genom systemförvaltningsarbete. Hantera ert förvaltningsarbetet i Easit GO.

FÖRVALTNING

Förvalta mera!

Syftet med en förvaltningsmodell är kort sagt att försäkra sig om att ett system fortsätter vara till nytta och stöd för de verksamheter som använder systemet och att de investeringar som gjorts återbetalar sig. Det görs genom att utveckla och anpassa systemet utifrån verksamhetens behov, dvs genom systemförvaltningsarbete. Hantera ert förvaltningsarbetet i Easit GO.

GDPR-PROCESSER

Glöm bort mig!

Begäran i rubriken skulle ni kunna få av en kund eller före detta anställd. Har ni rätt systemstöd och processer för att kunna uppfylla detta önskemål? Med våra GDPR-processer och systemstödet i Easit GO kan ni på ett strukturerat sätt följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Easits GDPR-processer hjälper bland annat till med struktur, delegering, återrapportering, uppföljning och bevakning av deadlines. Tre delprocesser (delar) ingår: behandlingsregister, personuppgiftsärenden och samtyckesavtal.

GDPR-PROCESSER

Glöm bort mig!

Begäran i rubriken skulle ni kunna få av en kund eller före detta anställd. Har ni rätt systemstöd och processer för att kunna uppfylla detta önskemål? Med våra GDPR-processer och systemstödet i Easit GO kan ni på ett strukturerat sätt följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Easits GDPR-processer hjälper bland annat till med struktur, delegering, återrapportering, uppföljning och bevakning av deadlines. Tre delprocesser (delar) ingår: behandlingsregister, personuppgiftsärenden och samtyckesavtal.

FAKTURERINGSPROCESSER

Tid är pengar!

Med ekonomifunktionerna i Easit GO kan ni bland annat skräddarsy attestflöden, hantera faktureringsunderlag eller skapa löneunderlag utifrån tidredovisningen i systemet. Allt kan såklart integreras med ert ekonomisystem, så att alla processer löper på automatiskt.

Easit GO har även en process för löpande (periodisk) fakturering. Den håller ordning och sammanställer bland annat er utrustning, abonnemang och avtal per kostnadsställe. Processen hanterar både intäkt- och utgiftskonton och skapar färdiga bokföringstransaktioner och fakturaunderlag åt ert ekonomisystem enligt de intervall som passar just er. Många steg som tidigare gjorts manuellt kan automatiseras och på så sätt förbättras kvaliteten – samtidigt som ni gör stora tidsvinster.

FAKTURERINGSPROCESSER

Tid är pengar!

Med ekonomifunktionerna i Easit GO kan ni bland annat skräddarsy attestflöden, hantera faktureringsunderlag eller skapa löneunderlag utifrån tidredovisningen i systemet. Allt kan såklart integreras med ert ekonomisystem, så att alla processer löper på automatiskt.

Easit GO har även en process för löpande (periodisk) fakturering. Den håller ordning och sammanställer bland annat er utrustning, abonnemang och avtal per kostnadsställe. Processen hanterar både intäkt- och utgiftskonton och skapar färdiga bokföringstransaktioner och fakturaunderlag åt ert ekonomisystem enligt de intervall som passar just er. Många steg som tidigare gjorts manuellt kan automatiseras och på så sätt förbättras kvaliteten – samtidigt som ni gör stora tidsvinster.

CMDB

Configuration management database

– Inte kan väl den här ändringen påverka….
Den meningen har vi nog alla hört förut och kommer förmodligen få höra många gånger igen. En väl fungerade CMDB stödjer konfigurationer, processer och tjänstekataloger när den är integrerad del i de funktioner som arbetar med produktion, leverans, support och uppföljning m.m. Precis som med allt annat i Easit GO kan ni ändra terminologi och relationer till vad som passar er organisation bäst.

CMDB

Configuration management database

– Inte kan väl den här ändringen påverka….
Den meningen har vi nog alla hört förut och kommer förmodligen få höra många gånger igen. En väl fungerade CMDB stödjer konfigurationer, processer och tjänstekataloger när den är integrerad del i de funktioner som arbetar med produktion, leverans, support och uppföljning m.m. Precis som med allt annat i Easit GO kan ni ändra terminologi och relationer till vad som passar er organisation bäst.

KARTOR

Kartor i era formulär

Med kartfunktionen i Easit GO kan ni använda kartor i era formulär. Detta ger er möjlighet att markera eller visa exempelvis ett ärendes position direkt i en karta – en användbar funktion vid bland annat felrapportering. Det kan exempelvis nyttjas för att visa var i en park ett nedfallet träd finns, ange en trasig gatlyktas position eller en plats där klotter behöver saneras.

KARTOR

Kartor i era formulär

Med kartfunktionen i Easit GO kan ni använda kartor i era formulär. Detta ger er möjlighet att markera eller visa exempelvis ett ärendes position direkt i en karta – en användbar funktion vid bland annat felrapportering. Det kan exempelvis nyttjas för att visa var i en park ett nedfallet träd finns, ange en trasig gatlyktas position eller en plats där klotter behöver saneras.

Copy link
Powered by Social Snap