ANSTÄLLNINGSPROCESSER

Anställningsprocesser för struktur och säkerhet

Med Easit GO och funktionen för Anställning kan du hantera hela den anställdes livscykel från att anställningsavtal är tecknat till personen inte längre är kvar i verksamheten. Du kan dessutom automatisera många delar i flödet.

Vi har tre arbetsflöden som hjälper er att hantera processer som rör en anställd:

  • Nyanställning
  • Byte av tjänst
  • Anställning upphör

ANSTÄLLNINGSPROCESSER

Anställnings­processer för
struktur och säkerhet

Med Easit GO och funktionen för Anställning kan du hantera hela den anställdes livscykel från att anställningsavtal är tecknat till personen inte längre är kvar i verksamheten. Du kan dessutom automatisera många delar i flödet.

Vi har tre arbetsflöden som hjälper er att hantera processer som rör en anställd:

  • Nyanställning
  • Byte av tjänst
  • Anställning upphör

Varför Easit GO Anställning?

Oavsett om det börjar en ny kollega, någon byter tjänst, blir uppsagd eller väljer att gå vidare mot nya utmaningar så behöver en mängd olika aktiviteter utföras. För ansvarig chef innebär det oftast en hel kedja av mejl till exempelvis löneenheten, IT-avdelningen, vaktmästeri och kontorsservice, reception…listan kan vara oändlig.

Ju fler aktiviteter desto svårare blir det att hålla ordning på alla – särskilt om återkopplingen är bristfällig och om ansvarsområden är luddiga. I värsta fall riskerar ni att både utrustning, behörigheter och inloggningsmöjligheter kommer på vift.

Mallar och händelseflöden
Med Easit GO och processerna för anställning skapas förutsättningar för så enkel och effektiv hantering som möjlighet för alla inblandade. Ansvarig chef/beställare kan genom en ingång aktivera alla händelser som ska ske i flödet. Med hjälp av mallar skapas samtliga aktuella aktiviteter som ska utföras och tilldelas med automatik till rätt enhet/funktion och person. När en aktivitet är utförd och klar meddelas beställaren, detsamma gäller om en aktivitet blivit försenad.

Varför Easit GO Anställning?

Oavsett om det börjar en ny kollega, någon byter tjänst, blir uppsagd eller väljer att gå vidare mot nya utmaningar så behöver en mängd olika aktiviteter utföras. För ansvarig chef innebär det oftast en hel kedja av mejl till exempelvis löneenheten, IT-avdelningen, vaktmästeri och kontorsservice, reception…listan kan vara oändlig.

Ju fler aktiviteter desto svårare blir det att hålla ordning på alla – särskilt om återkopplingen är bristfällig och om ansvarsområden är luddiga. I värsta fall riskerar ni att både utrustning, behörigheter och inloggningsmöjligheter kommer på vift.

Mallar och händelseflöden
Med Easit GO och processerna för anställning skapas förutsättningar för så enkel och effektiv hantering som möjlighet för alla inblandade. Ansvarig chef/beställare kan genom en ingång aktivera alla händelser som ska ske i flödet. Med hjälp av mallar skapas samtliga aktuella aktiviteter som ska utföras och tilldelas med automatik till rätt enhet/funktion och person. När en aktivitet är utförd och klar meddelas beställaren, detsamma gäller om en aktivitet blivit försenad.

Notifieringar, dokumentation och spårbarhet

Notifieringar, dokumentation och spårbarhet

De som ansvarar för att utföra uppgifter blir notifierade om vad de ska göra, när det bör ske och om det är några avvikelser från standardrutinerna. Dokumentation sker direkt i processen och på så sätt skapas spårbarhet. Detsamma gäller om utrustningar och exempelvis behörigheter ska kopplas mot eller från en person.

Nedan är en bild på hur nyanställningsflödet kan se ut med exempel på olika aktiviteter. Självklart kan processerna anpassas efter just era specifika behov och rutiner.