ÄRENDEHANTERING

Effektiv ärendehantering och automatiserade processer

Ärendehantering kan vara att hantera komplexa ärenden och flöden men även små enkla ärenden. Gemensamt för bägge typerna är att skapa ordning och reda samt att ärendena handläggs inom avsedd tid. Med en effektiv ärendehantering och automatiserade processer möjliggörs verksamhetsstyrning till ökad kundnytta.

Fördela arbetsinsatser och automatisera repetitiva uppgifter

Att jobba med ärendehantering innebär att hjälpa andra – inte att sitta fast i en massa administrativt arbete som i värsta fall ska utföras i flera olika system.

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Ärendehantering får ni stöd för de flesta typer av kundtjänstfunktioner, interna likväl som externa. Alla enheter får sin egen “cockpit” att arbeta från, samtidigt som det är enkelt att fördela olika arbetsinsatser över flera eller alla delar av verksamheten. Oavsett om ni idag har en uppsjö av funktionsbrevlådor eller flera andra system så kan Easit GO automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa eskaleringsvägar och integreras med andra nödvändiga system.

Fördela arbetsinsatser och automatisera repetitiva uppgifter

Att jobba med ärendehantering innebär att hjälpa andra – inte att sitta fast i en massa administrativt arbete som i värsta fall ska utföras i flera olika system.

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Ärendehantering får ni stöd för de flesta typer av kundtjänstfunktioner, interna likväl som externa. Alla enheter får sin egen “cockpit” att arbeta från, samtidigt som det är enkelt att fördela olika arbetsinsatser över flera eller alla delar av verksamheten. Oavsett om ni idag har en uppsjö av funktionsbrevlådor eller flera andra system så kan Easit GO automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa eskaleringsvägar och integreras med andra nödvändiga system.

ÄRENDEHANTERING MED ÖVERBLICK OCH KONTROLL

En väg in för alla ärenden!

Easit GO gör er ärendehantering effektiv och ni får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. Spåra, prioritera, delegera och följ upp frågor från en och samma plattform. Vill era kunder hjälpa sig själva så kan de använda plattformens självserviceportal. Med Easit GO kan ni erbjuda era kunder en väg in oavsett om de gillar att chatta, mejla, prata eller använda sociala medier.

ÄRENDEHANTERING MED ÖVERBLICK OCH KONTROLL

En väg in för alla ärenden!

Easit GO gör er ärendehantering effektiv och ni får en överblick och kontroll på alla flöden och ärenden. Spåra, prioritera, delegera och följ upp frågor från en och samma plattform. Vill era kunder hjälpa sig själva så kan de använda plattformens självserviceportal. Med Easit GO kan ni erbjuda era kunder en väg in oavsett om de gillar att chatta, mejla, prata eller använda sociala medier.

BESLUTSFATTANDE UNDERLAG

Kloka beslut baserade på er data

Basera era beslut utifrån den rika källa av fakta och kunskap som finns lagrad i systemet. Vår lösning hjälper er även att arbeta smartare genom att via olika dashboards sekundsnabbt visualisera rätt data – till rätt person, i rätt tid. Med full koll på det aktuella läget kan ni säkerställa att ni jobbar där ni gör mest nytta för stunden – och för kunden.

Med Easit GO har ni även möjligheten att bland annat hantera stöd för kundunika service- och supportavtal, inventarier och produktregister och en hel del annat kul.

BESLUTSFATTANDE UNDERLAG

Kloka beslut baserade på er data

Basera era beslut utifrån den rika källa av fakta och kunskap som finns lagrad i systemet. Vår lösning hjälper er även att arbeta smartare genom att via olika dashboards sekundsnabbt visualisera rätt data – till rätt person, i rätt tid. Med full koll på det aktuella läget kan ni säkerställa att ni jobbar där ni gör mest nytta för stunden – och för kunden.

Med Easit GO har ni även möjligheten att bland annat hantera stöd för kundunika service- och supportavtal, inventarier och produktregister och en hel del annat kul.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.