AVTALSHANTERING

Överblick och automatisering av alla era avtal

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Avtalshantering har ni alltid ordning och reda på era avtal. Genom att digitalisera hela eller delar av era avtal samt styra behörigheter säkerställer ni att alla har tillgång till rätt avtal i rätt tid. Visst vore det väl skönt att exempelvis veta att ekonomiavdelningen alltid har en korrekt avtalsreskontra för att löpande boka upp upplupna intäkter och kostnader?

Tack vare god överblick kan beställare enkelt söka bland avtalade leverantörer. Med schemalagda påminnelser säkerställer ni dessutom att inga avtal tappas mellan stolarna. Ni ser kostnader i tid, innan det är för sent.

AVTALSHANTERING

Överblick och automatisering av alla era avtal

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Avtalshantering har ni alltid ordning och reda på era avtal. Genom att digitalisera hela eller delar av era avtal samt styra behörigheter säkerställer ni att alla har tillgång till rätt avtal i rätt tid. Visst vore det väl skönt att exempelvis veta att ekonomiavdelningen alltid har en korrekt avtalsreskontra för att löpande boka upp upplupna intäkter och kostnader?

Tack vare god överblick kan beställare enkelt söka bland avtalade leverantörer. Med schemalagda påminnelser säkerställer ni dessutom att inga avtal tappas mellan stolarna. Ni ser kostnader i tid, innan det är för sent.

Skräddarsy er lösning för avtalshantering

Vår standardlösning för avtalshantering i Easit GO kan skräddarsys för att exakt matcha era behov. Beroende på vilka ytterligare funktioner ni har aktiverat i Easit GO kan ni även koppla era avtal mot olika objekt, inventarier m.m. som ni har förtecknade i plattformen.

Avtalshantering i Easit GO ger er bland annat full koll på:

 • Antal aktiva avtal.
 • Avtalstid.
 • Vem som är ansvarig för varje avtal.
 • Vem eller vilka som har rätt att teckna avtal för verksamhetens räkning.
 • Vilka metoder och rutiner ni har för att bevaka tidsfrister.
 • Hur den juridiska statusen ser ut.

Skräddarsy er lösning för avtalshantering

Vår standardlösning för avtalshantering i Easit GO kan skräddarsys för att exakt matcha era behov. Beroende på vilka ytterligare funktioner ni har aktiverat i Easit GO kan ni även koppla era avtal mot olika objekt, inventarier m.m. som ni har förtecknade i plattformen.

Avtalshantering i Easit GO ger er bland annat full koll på:

 • Antal aktiva avtal.
 • Avtalstid.
 • Vem som är ansvarig för varje avtal.
 • Vem eller vilka som har rätt att teckna avtal för verksamhetens räkning.
 • Vilka metoder och rutiner ni har för att bevaka tidsfrister.
 • Hur den juridiska statusen ser ut.