FAKTURERINGSPROCESSER

Digitalisera och automatisera era ekonomiprocesser

Med ekonomifunktionerna i Easit GO kan ni bland annat skräddarsy attestflöden, hantera faktureringsunderlag eller skapa löneunderlag utifrån tidredovisningen i systemet. Allt kan såklart integreras med ert ekonomisystem, så att alla processer löper på automatiskt. Många steg som tidigare gjorts manuellt kan automatiseras och på så sätt förbättras kvaliteten – samtidigt som ni gör stora tidsvinster.

Automatiserad debitering

Med Easit GO kan ni automatisera era intäkter. I takt med att allt fler funktioner räknas som enskilda resultatenheter, ökar även behovet av att kunna hanterna debitering i en mängd olika former. Historiskt har detta inneburit mycket manuellt arbete med att hämta underlag från flera olika ställen. I komination med oklara attestflöden bidrar detta till många potentiella felkällor.

FAKTURERINGSPROCESSER

Digitalisera och automatisera era ekonomiprocesser

Med ekonomifunktionerna i Easit GO kan ni bland annat skräddarsy attestflöden, hantera faktureringsunderlag eller skapa löneunderlag utifrån tidredovisningen i systemet. Allt kan såklart integreras med ert ekonomisystem, så att alla processer löper på automatiskt. Många steg som tidigare gjorts manuellt kan automatiseras och på så sätt förbättras kvaliteten – samtidigt som ni gör stora tidsvinster.

Automatiserad debitering

Med Easit GO kan ni automatisera era intäkter. I takt med att allt fler funktioner räknas som enskilda resultatenheter, ökar även behovet av att kunna hanterna debitering i en mängd olika former. Historiskt har detta inneburit mycket manuellt arbete med att hämta underlag från flera olika ställen. I komination med oklara attestflöden bidrar detta till många potentiella felkällor.

Vi löser det!

Underlag för debitering, fakturaunderlag, bokföringstransaktioner, attestflöden...

I Easit GO sammanställs underlag för debitering från tjänstekataloger, inventarieregister, avtal och tidsredovisningar. Easit GO kan skapa vanliga fakturaunderlag men även helt färdiga bokföringstransaktion för interndebitering. Vi sätter tillsammans upp processer för attestflöden och kvalitetssäkrar alla filer innan de automatiskt skickas till ert affärs-/ekonomisystem. 

Periodisk fakturering/debitering

Hanterar ni återkommande debiteringar för abonnemang, hyror och liknande? Inga problem. Med funktion periodisk fakturering/debitering i Easit GO skapas schemalagda och mallstyrda debiteringar på samma principer som ovan. Allt sammanställs per kostnadsställe – eller vad som passar er bäst.

Vi löser det!

Underlag för debitering, fakturaunderlag, bokföringstransaktioner, attestflöden...

I Easit GO sammanställs underlag för debitering från tjänstekataloger, inventarieregister, avtal och tidsredovisningar. Easit GO kan skapa vanliga fakturaunderlag men även helt färdiga bokföringstransaktion för interndebitering. Vi sätter tillsammans upp processer för attestflöden och kvalitetssäkrar alla filer innan de automatiskt skickas till ert affärs-/ekonomisystem. 

Periodisk fakturering/debitering

Hanterar ni återkommande debiteringar för abonnemang, hyror och liknande? Inga problem. Med funktion periodisk fakturering/debitering i Easit GO skapas schemalagda och mallstyrda debiteringar på samma principer som ovan. Allt sammanställs per kostnadsställe – eller vad som passar er bäst.