FÖRVALTNINGSPROCESS

Styrbar objekt- och systemförvaltning

Allt fler verksamheter har upptäckt och implementerar en mer objektsorienterad förvaltningsstyrning för att effektivisera, höja kvaliteten och ta rätt beslut – men ofta saknas ett brett och välintegrerat systemstöd. Detta innebär att förvaltningsledaren får lägga en stor del av sin tid och fokus på att hitta och sammanställa data snarare än att fokusera på att vidmakthålla och vidareutveckla sitt objekt.

Oavsett om ni använder pm3 som förvaltningsmodell eller har en helt annan förvaltningsstyrning så finns det en stor poäng att använda Easit GO som systemstöd för att få en sammanhängande informationsstruktur för er förvaltningsverksamhet och er objektsportfölj.

Go for the future!

FÖRVALTNINGSPROCESS

Styrbar objekt- och systemförvaltning

Allt fler verksamheter har upptäckt och implementerar en mer objektsorienterad förvaltningsstyrning för att effektivisera, höja kvaliteten och ta rätt beslut – men ofta saknas ett brett och välintegrerat systemstöd. Detta innebär att förvaltningsledaren får lägga en stor del av sin tid och fokus på att hitta och sammanställa data snarare än att fokusera på att vidmakthålla och vidareutveckla sitt objekt.

Oavsett om ni använder pm3 som förvaltningsmodell eller har en helt annan förvaltningsstyrning så finns det en stor poäng att använda Easit GO som systemstöd för att få en sammanhängande informationsstruktur för er förvaltningsverksamhet och er objektsportfölj.

Go for the future!

Anpassa efter er förvaltningsmodell

I Easit GO finns ofta en mängd information som kan göras tillgänglig och underlätta förvaltningsarbetet. Exempel på information är:

 • IT-komponenter såsom applikation och system, tjänster och hur annan infrastruktur är hanterade och lagrade.
 • Behörigheter, roller och ägarförhållanden.
 • Ärenden för önskemål om förbättringar, ändringar och incidenter hanteras löpande.
 • Projekt för vidmakthållande och vidareutveckling administreras.

Med Easits förvaltningsprocess så läggs ytterligare ett lager på den information ni redan har där relevant information för era objekt aggregeras så att ni enkelt kan hålla ihop hela portföljens arbete.

Med förvaltningsprocessen får ni stöd för:

 • Roller, styrgrupper och beslutsforum.
 • Förvaltningsplaner och dess olika aktiviteter.
 • Uppföljning av resursåtgång, kostnader och budget.
 • Översiktliga vyer för portföljen, förvaltningsplaner och uppdrag.
 • Rapportering.

Förvaltningsprocessen för Easit GO är fullt anpassningsbar efter er förvaltningsmodell och vi hjälper till vid införandet med de förändringar som behövs för att just ni ska få maximal effekt av ert systemstöd.

Anpassa efter er förvaltningsmodell

I Easit GO finns ofta en mängd information som kan göras tillgänglig och underlätta förvaltningsarbetet. Exempel på information är:

 • IT-komponenter såsom applikation och system, tjänster och hur annan infrastruktur är hanterade och lagrade.
 • Behörigheter, roller och ägarförhållanden.
 • Ärenden för önskemål om förbättringar, ändringar och incidenter hanteras löpande.
 • Projekt för vidmakthållande och vidareutveckling administreras.

Med Easits förvaltningsprocess så läggs ytterligare ett lager på den information ni redan har där relevant information för era objekt aggregeras så att ni enkelt kan hålla ihop hela portföljens arbete.

Med förvaltningsprocessen får ni stöd för:

 • Roller, styrgrupper och beslutsforum.
 • Förvaltningsplaner och dess olika aktiviteter.
 • Uppföljning av resursåtgång, kostnader och budget.
 • Översiktliga vyer för portföljen, förvaltningsplaner och uppdrag.
 • Rapportering.

Förvaltningsprocessen för Easit GO är fullt anpassningsbar efter er förvaltningsmodell och vi hjälper till vid införandet med de förändringar som behövs för att just ni ska få maximal effekt av ert systemstöd.