SYSTEM FÖR INVENTARIEHANTERING

Full koll på era inventarier

När antalet utrustningar i verksamheten ökar för varje dag krävs kraftfulla hjälpmedel för att behålla kontrollen. Med Easit GO och funktionen Inventariehantering (Asset Management) kan du förteckna och digitalisera allt. Vi menar verkligen allt. När vi för många år sedan började hjälpa våra kunder att hantera sina inventarieregister kunde vi aldrig ana hur omfattande och vitt skilda behov vår lösning skulle tillgodose. I detta nu förtecknas telefoner, brandbilar, krukväxter, fartyg, datorer och mycket mer i Easit GO. Med IoT kommer antalet artiklar att bli fler, många fler…

Go for your assets!

SYSTEM FÖR INVENTARIEHANTERING

Full koll på era inventarier

När antalet utrustningar i verksamheten ökar för varje dag krävs kraftfulla hjälpmedel för att behålla kontrollen. Med Easit GO och funktionen Inventariehantering (Asset Management) kan du förteckna och digitalisera allt. Vi menar verkligen allt. När vi för många år sedan började hjälpa våra kunder att hantera sina inventarieregister kunde vi aldrig ana hur omfattande och vitt skilda behov vår lösning skulle tillgodose. I detta nu förtecknas telefoner, brandbilar, krukväxter, fartyg, datorer och mycket mer i Easit GO. Med IoT kommer antalet artiklar att bli fler, många fler…

Ett inventarieregister
som växer med behovet

Med Easit GO och funktionen Inventariehantering får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom företaget. Inventarieregistret växer med behovet, oavsett om antalet inventarietyper ökar eller om mer information ska lagras.

Lite förenklat kan sägas att all utrustning som har en livscykel kan hanteras.
Genom att arbeta med Inventariehantering i Easit GO får ni bland annat full koll på:

 • Antalet aktiva inventarier
 • Behörigheter – vem/vilka har rätt att nyttja vad
 • Ansvarig för varje inventarie
 • Metoder och rutiner för att bevaka och inventera
 • Status på inventariers livscykel
 • Beroenden mellan inventarier
 • Servicestatus

Beroende på vilka ytterligare funktioner ni har aktiverat i Easit GO kan ni även koppla era inventarier mot avtal, förvaltningsplaner och debiteringsfunktioner m.m.

Ett inventarieregister
som växer med behovet

Med Easit GO och funktionen Inventariehantering får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom företaget. Inventarieregistret växer med behovet, oavsett om antalet inventarietyper ökar eller om mer information ska lagras.

Lite förenklat kan sägas att all utrustning som har en livscykel kan hanteras.
Genom att arbeta med Inventariehantering i Easit GO får ni bland annat full koll på:

 • Antalet aktiva inventarier
 • Behörigheter – vem/vilka har rätt att nyttja vad
 • Ansvarig för varje inventarie
 • Metoder och rutiner för att bevaka och inventera
 • Status på inventariers livscykel
 • Beroenden mellan inventarier
 • Servicestatus

Beroende på vilka ytterligare funktioner ni har aktiverat i Easit GO kan ni även koppla era inventarier mot avtal, förvaltningsplaner och debiteringsfunktioner m.m.

RELATERADE WEBINAR