KONTAKTCENTER

"En väg in" för att möta upp allmänhetens servicebehov

För att kunna möta upp allmänhetens servicebehov blir det allt vanligare att kommuner, regioner och myndigheter upprättar ett Kontaktcenter. Ett kontaktcenter fungerar som ”En väg in” och hanterar dagligen stora mängder ärenden och frågor som är avgörande för både privatpersoner och företag.   

När arbetsdagen går ut på att hjälpa andra är det otroligt frustrerande att hämmas av administrativa rutiner eller att behöva utföra arbeten i flera olika system. Vill ni att ert kontaktcenter snabbt och enkelt ska kunna leverera rätt information, till rätt person och i rätt tid?
Då är Easit GO och funktionen Kontaktcenter lösningen för er.

KONTAKTCENTER

"En väg in" för att möta upp allmänhetens servicebehov

För att kunna möta upp allmänhetens servicebehov blir det allt vanligare att kommuner, regioner och myndigheter upprättar ett Kontaktcenter. Ett kontaktcenter fungerar som ”En väg in” och hanterar dagligen stora mängder ärenden och frågor som är avgörande för både privatpersoner och företag.   

När arbetsdagen går ut på att hjälpa andra är det otroligt frustrerande att hämmas av administrativa rutiner eller att behöva utföra arbeten i flera olika system. Vill ni att ert kontaktcenter snabbt och enkelt ska kunna leverera rätt information, till rätt person och i rätt tid?
Då är Easit GO och funktionen Kontaktcenter lösningen för er.

TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE

Korrekt hjälp och rätt
information är A & O

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Kontaktcenter får ni stöd för de flesta typer av kundtjänstärenden, externa likväl som interna. 

Alla medarbetare får sin egen startsida att arbeta från där rätt information och verktyg presenteras i rätt tid. Det är samtidigt enkelt att fördela olika arbetsinsatser över flera enheter eller till hela verksamheten när andra kollegor och kompetenser behöver ta över ärendet. 

Oavsett om ni idag har en uppsjö av funktionsbrevlådor eller flera andra system så kan Easit GO automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa eskaleringsvägar och integreras med eller minimera behovet av andra system. Ni får en plattform som är bra på väldigt mycket helt enkelt!

TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRTROENDE

Korrekt hjälp och
rätt information är A & O

Med automatiseringsplattformen Easit GO och funktionen Kontaktcenter får ni stöd för de flesta typer av kundtjänstärenden, externa likväl som interna. 

Alla medarbetare får sin egen startsida att arbeta från där rätt information och verktyg presenteras i rätt tid. Det är samtidigt enkelt att fördela olika arbetsinsatser över flera enheter eller till hela verksamheten när andra kollegor och kompetenser behöver ta över ärendet. 

Oavsett om ni idag har en uppsjö av funktionsbrevlådor eller flera andra system så kan Easit GO automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa eskaleringsvägar och integreras med eller minimera behovet av andra system. Ni får en plattform som är bra på väldigt mycket helt enkelt!

Förutsägbarhet och insikter

Säkra beslutsunderlag

För att kunna arbeta så smart och effektivt som möjligt, oavsett om man ska ge information eller ta fram underlag till viktiga beslut, krävs inte bara korrekt data och möjlighet till analys. Tillgång till tidigare erfarenheter, relevanta insikter och rätt verktyg möjliggör säkra beslutsunderlag, effektiva rutiner och förståelse för både medborgare och kollegor. 

Att information och resultat kan presenteras på ett  begripligt, lättillgängligt och så långt som möjligt på ett automatiserat sätt blir en avgörande faktor för ett effektivt Kontaktcenter.

Easit GO hjälper er med allt ovan. Och mycket mer.

Förutsägbarhet och insikter

Säkra beslutsunderlag

För att kunna arbeta så smart och effektivt som möjligt, oavsett om man ska ge information eller ta fram underlag till viktiga beslut, krävs inte bara korrekt data och möjlighet till analys. Tillgång till tidigare erfarenheter, relevanta insikter och rätt verktyg möjliggör säkra beslutsunderlag, effektiva rutiner och förståelse för både medborgare och kollegor. 

Att information och resultat kan presenteras på ett  begripligt, lättillgängligt och så långt som möjligt på ett automatiserat sätt blir en avgörande faktor för ett effektivt Kontaktcenter.

Easit GO hjälper er med allt ovan. Och mycket mer.