EFFEKTIVT PROJEKTVERKTYG

Enklare projektleveranser
med allt på en plats

Om du jobbar med projektledning vill du med säkerhet lägga ner så lite tid som möjligt på administration. Med Easit GO Projekt kan du effektivisera din projektledarroll. Du får översikt och kontroll över dina projekt och dessutom tillgång till annan värdefull data i plattformen som kan vara till stor nytta och underlätta ditt arbete. Easit GO Projekt har fullt stöd för att hantera relationer till kunder, kontakter, ärenden, inventarier och avtal m.m. Med tillgång till all data från en plats får du ett effektivt projektstöd som bidrar till enklare leveranser.

Go streamlines your projects!

EFFEKTIVT PROJEKTVERKTYG

Enklare projektleveranser
med allt på en plats

Om du jobbar med projektledning vill du med säkerhet lägga ner så lite tid som möjligt på administration. Med Easit GO Projekt kan du effektivisera din projektledarroll. Du får översikt och kontroll över dina projekt och dessutom tillgång till annan värdefull data i plattformen som kan vara till stor nytta och underlätta ditt arbete. Easit GO Projekt har fullt stöd för att hantera relationer till kunder, kontakter, ärenden, inventarier och avtal m.m. Med tillgång till all data från en plats får du ett effektivt projektstöd som bidrar till enklare leveranser.

Go streamlines your projects!

minimera onödig administrativ tid

Automatisera och
visualisera era projekt

Mallar för återkommande projekt
Oavsett vilken projektmodell/er just ni använder kan dessa sparas och hjälpa till att minimera onödig administrativ tid. Mallarna kan ha valfritt antal nivåer beroende på ett projekts omfattning och art. Uppgifter kan vara både fördefinierade och tvingande. Allt enligt er modell. 

Översikt, kontroll och behörigheter
Projekt och projektaktiviteter kan visualiseras på många olika sätt. Via plattformens regelmotor kan du enkelt administrera behörigheter och bestämma vem som får se och göra vad. Du kan även låta exempelvis ert Active Directory ta hand om hela behörighetsadministration.

I ett projekt är det viktigt att kunna visualisera vad som ska ske när och av vem. Lika viktigt är det att informationen är lätt att konsumera och därför kan ni skapa vyer som kan vara både personliga eller på gruppnivå. Dessa syns där ni vill att de ska synas i systemet. Förutom vyer så har även Easit Projekt funktionalitet för att arbeta med Kanban-tavlor. Ett väldigt enkelt sätt att visualisera vem som gör vad och hur arbetet flyter på.

 

minimera onödig administrativ tid

Automatisera och
visualisera era projekt

Mallar för återkommande projekt
Oavsett vilken projektmodell/er just ni använder kan dessa sparas och hjälpa till att minimera onödig administrativ tid. Mallarna kan ha valfritt antal nivåer beroende på ett projekts omfattning och art. Uppgifter kan vara både fördefinierade och tvingande. Allt enligt er modell. 

Översikt, kontroll och behörigheter
Projekt och projektaktiviteter kan visualiseras på många olika sätt. Via plattformens regelmotor kan du enkelt administrera behörigheter och bestämma vem som får se och göra vad. Du kan även låta exempelvis ert Active Directory ta hand om hela behörighetsadministration.

I ett projekt är det viktigt att kunna visualisera vad som ska ske när och av vem. Lika viktigt är det att informationen är lätt att konsumera och därför kan ni skapa vyer som kan vara både personliga eller på gruppnivå. Dessa syns där ni vill att de ska synas i systemet. Förutom vyer så har även Easit Projekt funktionalitet för att arbeta med Kanban-tavlor. Ett väldigt enkelt sätt att visualisera vem som gör vad och hur arbetet flyter på.

 

Full kontroll på dina projekt

Fakturering
I de fall ett projekt ska debiteras har vi fullt stöd för att skapa kompletta faktureringsunderlag direkt från plattformen. Attest- och kontrollfunktioner är inbyggda från start. Exporten till ert affärssystem blir helt automatiserad. 

Flexibla debiteringsmodeller
Debitering kan styras på typ av projekt, aktivitet, roll, kompetens etc. Det går också att hantera kostnader som rör obekväm arbetstid samt material och utlägg så som resekostnader och annat som påverkar budgeten. Det går självklart även bra att jobba med fasta priser på projekt. Det är också möjligt att koppla ett obegränsat antal underavtal till varje projekt och till varje kontrakt kan man även koppla dokument.

Rapporter och uppföljning
Oavsett och du vill använda befintliga rapporter, bygga nya eller exportera ditt data till Excel eller er BI-lösning så har du alltid full kontroll på vad som händer i dina projekt. Med Gantt-scheman kan du följa dina projekt ner på aktivitetsnivå.

Full kontroll på dina projekt

Fakturering
I de fall ett projekt ska debiteras har vi fullt stöd för att skapa kompletta faktureringsunderlag direkt från plattformen. Attest- och kontrollfunktioner är inbyggda från start. Exporten till ert affärssystem blir helt automatiserad. 

Flexibla debiteringsmodeller
Debitering kan styras på typ av projekt, aktivitet, roll, kompetens etc. Det går också att hantera kostnader som rör obekväm arbetstid samt material och utlägg så som resekostnader och annat som påverkar budgeten. Det går självklart även bra att jobba med fasta priser på projekt. Det är också möjligt att koppla ett obegränsat antal underavtal till varje projekt och till varje kontrakt kan man även koppla dokument.

Rapporter och uppföljning
Oavsett och du vill använda befintliga rapporter, bygga nya eller exportera ditt data till Excel eller er BI-lösning så har du alltid full kontroll på vad som händer i dina projekt. Med Gantt-scheman kan du följa dina projekt ner på aktivitetsnivå.