Ingen är
bäst på allt.

Bara genom att samverka kan man få maximal nytta. Det gäller både människor och system. Våra lösningar lever och samverkar i ert IT-ekosystem.

 

Go together!

Ingen är
bäst på allt.

Bara genom att samverka kan man få maximal nytta.
Det gäller både människor och system.
Våra lösningar lever och samverkar i ert IT-ekosystem.

Go together!

INTEGRATIONER

Integrationer med
Easit GO

Integrationer med
Easit GO

Integration är en viktig och självklar del i en automatiseringsplattform eftersom det i många fall finns information lagrad i andra system.
Easit GO har verktyg för att samverka med andra system på ett enkelt och smidigt sätt.

Vi har lösningar för import, export, synkronisering, realtidsuppslagningar etc.
För de som vill ha full frihet finns även API:er.

Här nedan beskrivs några av de vanligaste verktygen och användningsområdena.

INTEGRATIONSVERKTYG

Import av e-post

En vanlig integration är automatisk inläsning av e-post från en funktionsbrevlåda. Systemet avgör om det inkommande meddelandet är del av en pågående konversation eller om det är ett nytt meddelande som ska generera ett nytt ärende. Även bifogade filer hanteras. De vanligaste protokollen för e-post stöds och systemet kan konfigureras att bevaka ett valfritt antal brevlådor.

SQL-export

För att inte belasta produktionsdatabasen i onödan och för att göra det möjligt att samköra data från Easit GO med andra datakällor finns möjligheten att exportera affärsdata till en extern databas. Kunden har kontroll över vilket data som exporteras och hur ofta det schemalagda jobbet för export ska köras.

SQL- & filimport

Dessa verktyg läser information från databas eller direkt från fil. Det kan exempelvis användas för att schemalägga synkronisering av inventarier, kundregister etc med ett externt system.

AD-synkronisering

Att använda AD som mastersystem för grundläggande information och behörigheter är ett enkelt, effektivt (och väldigt vedertaget) sätt att uppnå ordning och reda. Med hjälp av systemets inbyggda stöd för LDAP, kan man i Easit GO synkronisera kontakter och organisationer med korrekt data. Även användare och dess rättigheter i Easit GO kan synkroniseras från AD. Det går alltså att styra rättigheter från AD, centralt och smidigt. När en användare slutar, försvinner automatiskt rättigheterna användaren haft i Easit GO.

API

Genom våra öppna API:er kan man bygga kraftfulla integrationer med andra system. API:erna tillåter både läsning och skrivning av objekt i Easit GO vilket möjliggör synkronisering av data mellan olika system.

Externa register

Externa register är en typ av integration som är interaktiv med användaren. När användaren jobbar i ett ärende kan den med en knapptryckning leta upp data i ett externt system och presentera denna information. Denna funktion skulle kunna användas för att komplettera ett ärende med exempelvis information från bilregistret.

Export av fakturaunderlag

Easit har en hel del funktioner runt faktureringsprocessen. Det är bland annat möjligt att skapa fakturor utifrån ordrar och nedlagd tid. Det går även att schemalägga fakturering på givna intervall. Eftersom kunden har full kontroll över utformningen att attestflödena kan hög kvalité uppnås direkt, innan exporten av faktureringsunderlaget sker till ekonomisystemet.

Andra integrationer

Vi bygger ständigt nya standardintegrationer med hjälp av vårt eget API. Vi har till exempel utvecklat sofistikerade integrationer mot JIRA och TFS. Kontakta Easit om du vill ha mer information om en speciell integration.

RELATERADE PRODUKTBLAD