E-POSTINTEGRATION

Email2GO
– en ny e-postintegration för Easit GO

Den 13 oktober 2020 kommer Microsoft att upphöra med stödet för Basic Authentication för de protokoll som används för att hämta e-post från Office 365, det vill säga EWS, POP3, IMAP och Active Sync. För att möta förändringen kommer Easit att erbjuda en ny e-postintegration med stöd för OAuth som primärt kommer att använda Outlook Mail REST API samt i förlängningen eventuellt Gmail API. Email2GO är en separat produkt som kommer att fungera med supporterade versioner av Easit GO och kommer att vara tillgänglig för våra kunder innan Microsoft genomför ändringen.

Vad innebär det här för mig som kund?
Om ni har en e-postintegration mellan Easit GO och Office 365 (vanligtvis kallad EmailRequest) kommer den att sluta fungera från och med 2020-10-13. För att fortsätta ha en fungerande e-postintegration behöver ni innan dess installera Email2GO och konfigurera er e-postintegration i produktens användargränssnitt.

Ni kommer att kunna beställa installation och konfiguration av produkten som en tjänst eller ladda ned den och göra arbetet själva. Efter sommaren kan ni kontakta Easits Support för vidare instruktioner.

  • Lokala installationer av Microsoft Exchange omfattas inte av ändringen.
  • Vi garanterar inte att produkten fungerar med osupporterade versioner av Easit GO eller Easit BPS, kontakta i sådana fall Easits Support för mer information om hur ni bäst hanterar förändringen.

E-POSTINTEGRATION

Email2GO
– en ny e-postintegration för Easit GO

Den 13 oktober 2020 kommer Microsoft att upphöra med stödet för Basic Authentication för de protokoll som används för att hämta e-post från Office 365, det vill säga EWS, POP3, IMAP och Active Sync. För att möta förändringen kommer Easit att erbjuda en ny e-postintegration med stöd för OAuth som primärt kommer att använda Outlook Mail REST API samt i förlängningen eventuellt Gmail API. Email2GO är en separat produkt som kommer att fungera med supporterade versioner av Easit GO och kommer att vara tillgänglig för våra kunder innan Microsoft genomför ändringen.

Vad innebär det här för mig som kund?
Om ni har en e-postintegration mellan Easit GO och Office 365 (vanligtvis kallad EmailRequest) kommer den att sluta fungera från och med 2020-10-13. För att fortsätta ha en fungerande e-postintegration behöver ni innan dess installera Email2GO och konfigurera er e-postintegration i produktens användargränssnitt. 

Ni kommer att kunna beställa installation och konfiguration av produkten som en tjänst eller ladda ned den och göra arbetet själva. Efter sommaren kan ni kontakta Easits Support för vidare instruktioner.

  • Lokala installationer av Microsoft Exchange omfattas inte av ändringen.
  • Vi garanterar inte att produkten fungerar med osupporterade versioner av Easit GO eller Easit BPS, kontakta i sådana fall Easits Support för mer information om hur ni bäst hanterar förändringen.