Plattformen Easit GO

Digitalisering och automation

I plattformen Easit GO är det vissa förmågor och funktioner som ingår. Dessa är vad vi anser vara en förutsättning för en fullgod Enterprise Service Management-lösning.

Plattformen stödjer skapandet av en informationsmodell som matchar verksamheten, vilket är en kraftfull funktion som möjliggör effektivitet och lågt underhåll av dina affärsprocesser. Nedan presenterar vi plattformens funktioner, förmågor och dess kärnvärden.

KÄRNVÄRDEN

DET HANDLAR OM FÖRTROENDE

Säkerhet

Hög datasäkerhet vid hantering, lagring och kommunikation är en självklarhet. Men det är också lika prioriterat att ha en god samverkan med våra kunders övriga säkerhetsfunktioner.

Safety first.  Always.

DET HANDLAR OM FÖRTROENDE

Säkerhet

Hög datasäkerhet vid hantering, lagring och kommunikation är en självklarhet. Men det är också lika prioriterat att ha en god samverkan med våra kunders övriga säkerhetsfunktioner.

Safety first.  Always.

FRAMTIDEN? SNARARE NU!

Automatisering

Automatisera processer där det är möjligt för att höja kvaliteten och ta bort repetitiva och slentrianmässiga rutiner. Automatisering skapar effektivitet i både stort och smått. Allt från stöd när man fyller i ett formulär till att automatisera stora delar av en process. AI och specifikt Machine Learning kan användas för att utnyttja mönster i det data som ligger lagrat i systemet. Behoven är många och väldigt olika till sin karaktär. Vi jobbar nära våra kunder och skapar funktioner som gör arbetsdagen enklare och mer effektiv.

Go with the flow

FRAMTIDEN? SNARARE NU!

Automatisering

Automatisera processer där det är möjligt för att höja kvaliteten och ta bort repetitiva och slentrianmässiga rutiner. Automatisering skapar effektivitet i både stort och smått. Allt från stöd när man fyller i ett formulär till att automatisera stora delar av en process. AI och specifikt Machine Learning kan användas för att utnyttja mönster i det data som ligger lagrat i systemet. Behoven är många och väldigt olika till sin karaktär. Vi jobbar nära våra kunder och skapar funktioner som gör arbetsdagen enklare och mer effektiv.

Go with the flow

ANALYS

Bli en proaktiv verksamhet!

Easit GO möjliggör en proaktiv verksamhet där era beslut om förändringar och förbättringar baseras på fakta. Via dashboards kan ni visualisera aktuella nyckeltal som är viktiga för er organisation vilket medför att det blir lättare att snabbt ta bra beslut när någon insats behöver sättas in.

All data som finns lagrad i Easit GO kan ni såklart exportera till era befintliga BI-lösningar och datalager för djupare analyser.

ANALYS

Bli en proaktiv verksamhet!

Easit GO möjliggör en proaktiv verksamhet där era beslut om förändringar och förbättringar baseras på fakta. Via dashboards kan ni visualisera aktuella nyckeltal som är viktiga för er organisation vilket medför att det blir lättare att snabbt ta bra beslut när någon insats behöver sättas in.

All data som finns lagrad i Easit GO kan ni såklart exportera till era befintliga BI-lösningar och datalager för djupare analyser.

INGEN ÄR BÄST PÅ ALLT

Integration

Samverka för att uppnå maximal nytta. Det gäller både människor och system. Vi har flexibla och kraftfulla integrationer som är enkla att komma igång med.

Go seamless. Effortless.

INGEN ÄR BÄST PÅ ALLT

Integration

Samverka för att uppnå maximal nytta. Det gäller både människor och system. Vi har flexibla och kraftfulla integrationer som är enkla att komma igång med.

Go seamless. Effortless.

ANPASSA SYSTEMET

Flexibilitet

Flexibilitet är viktigt för oss, för det ger frihet och möjlighet att skapa. Ni får mer nytta av en produkt som kan användas till många olika saker. Uppnå bästa effekt genom att anpassa systemet till verksamheten istället för tvärtom.

Flexibility is a strength

ANPASSA SYSTEMET

Flexibilitet

Flexibilitet är viktigt för oss, för det ger frihet och möjlighet att skapa. Ni får mer nytta av en produkt som kan användas till många olika saker. Uppnå bästa effekt genom att anpassa systemet till verksamheten istället för tvärtom.

Flexibility is a strength

ANVÄNDARUPPLEVELSE

UX

Vi bygger system för människor – baserat på vetenskap. Bra användbarhet tjänar alla på. UX är ett av våra kärnvärden och vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att förbättra vår plattform Easit GO ur ett användarperspektiv.

Flow
Easit GO ska vara så självförklarande att du får saker gjorda utan att behöva tänka två gånger på hur det gick till. Varje moment ska kännas värdefullt och skapa mervärde.

Nöjdhet
Easit GO ska lyfta av oket från dina axlar och göra dig nöjd med tillvaron. Vi vill att du ska uppleva ett inre lugn eftersom du vet vad som händer just nu och vad som behöver göras sedan.

Känsla
Plattformens design ska tilltala dig på ett djupare plan. Färg, form och interaktionsflöden ska framkalla en harmonisk känsla.

To the moon…

ANVÄNDARUPPLEVELSE

UX

Vi bygger system för människor – baserat på vetenskap. Bra användbarhet tjänar alla på. UX är ett av våra kärnvärden och vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att förbättra vår plattform Easit GO ur ett användarperspektiv.

Flow
Easit GO ska vara så självförklarande att du får saker gjorda utan att behöva tänka två gånger på hur det gick till. Varje moment ska kännas värdefullt och skapa mervärde.

Nöjdhet
Easit GO ska lyfta av oket från dina axlar och göra dig nöjd med tillvaron. Vi vill att du ska uppleva ett inre lugn eftersom du vet vad som händer just nu och vad som behöver göras sedan.

Känsla
Plattformens design ska tilltala dig på ett djupare plan. Färg, form och interaktionsflöden ska framkalla en harmonisk känsla.

To the moon…