DATADRIVEN VERKSAMHET

Bli smart av er data!

Att ta smarta beslut är enkelt om du har bra beslutsunderlag. Men det är inte alltid helt enkelt att bli en datadriven verksamhet. Det finns en stor variation i förutsättningar, behov, resurser och tillgång till bra data mellan olika organisationer – men även inom samma verksamhet kan det skilja sig mycket mellan olika avdelningar. 

Som användare i Easit GO har du alltid möjlighet att enkelt få tillgång till bra data, oavsett om du dagligen arbetar i plattformen eller bara behöver data några få gånger per år. Vi strävar efter att göra er data tillgängligt på så många olika sätt som möjligt för alla i verksamheten som behöver tillgång till den. 

Go for insights!

HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL DATA I EASIT GO?

Rapporter

I Easit GO kan du, out of the box, addera en uppsättning av rapporter kopplade till varje funktion/process i plattformen. Rapporterna kan anpassas och skräddarsys om behovet finns. Automatiserad distribution till prenumeranter är möjlig genom schemalagda rapporter. 

Dashboards

Via designgränssnittet i Easit GO kan ni skapa egendefinierade dashboards för olika funktioner. Dashbords visar realtidsinformation om exempelvis nuläge, trender och larm. Det är även möjligt att visa era dashboards utanför systemet på exempelvis skärmar runt om i verksamheten eller i det mobila gränssnittet.

Microsoft Excel

Vi tror på att återvända bra lösningar. De flesta har idag redan tillgång till och använder Excel dagligen. Det tycker vi att ni ska fortsätta med. Skapa mallar i Excel, koppla dem mot data i Easit GO och addera dem till plattformen som ett utökat stöd till de mallar som redan finns i systemet. Smart och enkelt utan ytterligare investeringar. 

Microsoft Power BI

För att verkligen bli smart av er data i Easit GO kan du använda Power BI från Microsoft – få analysverktyg på marknaden är lika kraftfulla. Dessutom är det ofta en funktion som många redan har i sina licensavtal. Har ni inte kommit igång med Power BI så hjälper vi gärna till. Här finns få begränsningar och nästintill oändligt med möjligheter i kombination med den data ni har i Easit GO.

Datawarehouse

Har ni redan en fungerade BI-lösning är vår rekommendation att vi levererar den data ni behöver dit ni behöver den. Det sker oftast genom Easit GO Datawarehouse. Vi levererar ett datalager som har ett bestående och supporterat format som är enkelt att förstå och arbeta med.   

API

Ibland behöver ni säkert kombinera data från flera olika källor eller helt enkelt överföra data från en källa till en annan. I Easit GO finns standardiserade API:er som gör det möjligt för er att anpassa och förändra era kopplingar löpande efter era behov.

Rapporter

I Easit GO kan du, out of the box, addera en uppsättning av rapporter kopplade till varje funktion/process i plattformen. Rapporterna kan anpassas och skräddarsys om behovet finns. Automatiserad distribution till prenumeranter är möjlig genom schemalagda rapporter. 

Dashboards

Via designgränssnittet i Easit GO kan ni skapa egendefinierade dashboards för olika funktioner. Dashbords visar realtidsinformation om exempelvis nuläge, trender och larm. Det är även möjligt att visa era dashboards utanför systemet på exempelvis skärmar runt om i verksamheten eller i det mobila gränssnittet.

Microsoft Excel

Vi tror på att återvända bra lösningar. De flesta har idag redan tillgång till och använder Excel dagligen. Det tycker vi att ni ska fortsätta med. Skapa mallar i Excel, koppla dem mot data i Easit GO och addera dem till plattformen som ett utökat stöd till de mallar som redan finns i systemet. Smart och enkelt utan ytterligare investeringar. 

Microsoft Power BI

För att verkligen bli smart av er data i Easit GO kan du använda Power BI från Microsoft – få analysverktyg på marknaden är lika kraftfulla. Dessutom är det ofta en funktion som många redan har i sina licensavtal. Har ni inte kommit igång med Power BI så hjälper vi gärna till. Här finns få begränsningar och nästintill oändligt med möjligheter i kombination med den data ni har i Easit GO.

 

Datawarehouse

Har ni redan en fungerade BI-lösning är vår rekommendation att vi levererar den data ni behöver dit ni behöver den. Det sker oftast genom Easit GO Datawarehouse. Vi levererar ett datalager som har ett bestående och supporterat format som är enkelt att förstå och arbeta med.   

API

Ibland behöver ni säkert kombinera data från flera olika källor eller helt enkelt överföra data från en källa till en annan. I Easit GO finns standardiserade API:er som gör det möjligt för er att anpassa och förändra era kopplingar löpande efter era behov.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserar och digitaliserar era processer och informationsflöden. Easit GO integrerar inte bara system, utan även människor med varandra. På så sätt kan ni enkelt samarbeta mellan team och verksamheter i hela organisationen.