RIK FUNKTIONALITET

Allt börjar med
en bra grund!

För att bygga moderna, automatiserade lösningar behövs många pusselbitar. Vissa anser vi vara direkt nödvändiga, de har vi valt att placera i plattformen. Med Easit GO får ni en flödeshantering som gör det möjligt att automatisera i er takt samtidigt som den dagliga verksamheten fortlöper utan störningar. Spårbarheten i systemet gör att ni kan följa varje händelse och säkerställa att allt går rätt till. Goda förutsättningar för analys gör att ni kan utnyttja den värdefulla informationen i systemet till verksamhetsstyrning för att öka kundnyttan. Integration är en viktig och självklar del i en automatiseringsplattform eftersom det i många fall finns information lagrad i andra system. Easit GO har verktyg för att samverka med andra system på ett enkelt och smidigt sätt.

Läs mer nedan om alla funktioner och förmågor som ingår i plattformen Easit GO.

RIK FUNKTIONALITET

Allt börjar med
en bra grund!

För att bygga moderna, automatiserade lösningar behövs många pusselbitar. Vissa anser vi vara direkt nödvändiga, de har vi valt att placera i plattformen. Med Easit GO får ni en flödeshantering som gör det möjligt att automatisera i er takt samtidigt som den dagliga verksamheten fortlöper utan störningar. Spårbarheten i systemet gör att ni kan följa varje händelse och säkerställa att allt går rätt till. Goda förutsättningar för analys gör att ni kan utnyttja den värdefulla informationen i systemet till verksamhetsstyrning för att öka kundnyttan. Integration är en viktig och självklar del i en automatiseringsplattform eftersom det i många fall finns information lagrad i andra system. Easit GO har verktyg för att samverka med andra system på ett enkelt och smidigt sätt.

Läs mer nedan om alla funktioner och förmågor som ingår i plattformen Easit GO.

FÖRMÅGOR OCH FUNKTIONER I PLATTFORMEN

Workflow

Vad skiljer er verksamhets arbetsflöden från hur andra gör? Är det kanske till och med så att ert arbetssätt är en konkurrensfördel? Visst vore det bra med ett system som kan anpassas efter er verksamhet, istället för tvärtom? Vi välkomnar unika behov! Vår flexibla flödeshantering gör det möjligt att styra arbetsflöden i både manuella och automatiska steg.

Relationer

Oavsett om kunder, avtal och tjänster behöver kopplas ihop eller om hela nätverket med brandväggar, servrar och switchar behöver beskrivas går det att modellera i Easit GO.
Den generella strukturen gör det möjligt att skapa de typer av objekt som er organisation behöver och koppla ihop dem.

AD-integration

Via AD-synkronisering slipper du administration av lokala konton. Användare med status och rättigheter synkroniseras kontinuerligt från AD till Easit GO utan lokal administration.

Kartor

Med förmågan Kartor kan ni använda kartor i era formulär. Detta ger er möjlighet att markera eller visa exempelvis ett ärendes position direkt i en karta – en användbar funktion vid bland annat felrapportering. Det kan exempelvis nyttjas för att visa var i en park ett nedfallet träd finns, ange en trasig gatlyktas position eller en plats där klotter behöver saneras.

Filarkiv

Filarkivet i Easit GO kan användas från alla typer av objekt (ärenden, inventarier, kontakter etc.). Filer kan läggas till via bilagor i e-post, integrationer eller enkelt med dra och släpp. Med den automatiska revisionshanteringen behöver du inte vara orolig för att mista data, och du kan när som helst backa tillbaka till en tidigare version.  Via tillägget WebDAV kan du direkt i systemet skapa och redigera dokument utan att behöva ladda ner filen lokalt.

Beställningsportal

Beställningsportalen är en utökning av självbetjäningsportalen. Användarna beställer utvalda produkter och tjänster genom att lägga dem i en varukorg. När beställningen är klar och godkänd, leder den till en leverans. Det finns möjlighet att attestera och fakturera beställningen.

Import/Export

Förutom de sofistikerade API:erna i Easit GO finns en rad import- och exportverktyg för att skapa integrationer utan kodning. Det finns färdigbyggda lösningar för export och import från databas, import från AD, import från fil och import från e-postserver.

Affärsregler

Regelmotorn i Easit GO gör dina uppgifter åt dig! Regler definieras för att automatisera repetitiva uppgifter i stort och smått.

Formulärregler gör det möjligt att automatisera olika delar av formulär när du arbetar i dem. Objektregler möjliggör automatiserade arbetsflöden och beslutsprocesser. Meddelanderegler triggar automatiseringssteg utifrån inkomna meddelanden. Eskaleringsregler gör det möjligt att övervaka och reagera på uppgifter som tar lång tid eller annat som behöver uppmärksammas.

Kontaktregister

Oavsett verksamhet är ett korrekt och uppdaterat kontaktregister en viktig faktor för hög kvalitet. Med Easit GO kan du utifrån en kontakt snabbt få en bild över alla aktiviteter i systemet kopplade till kontakten. Genom att centralisera kontaktinformation och visa informationen som referenser, sprids inte personuppgifter i onödan och det blir lätt att leva upp till Dataskyddsförordningen (GDPR).


SSO

Plattformen har stöd för Single Sign On via till exempel SAML2. Detta stöd finns såklart både för grundsystemet och för självbetjäningsportalen.

Notifieringar

Via notifieringar håller systemet koll åt dig! Förändringar och tidsfrister kan konfigureras att trigga notifieringar. Hela arbetsgrupper, specifika roller eller namngivna personer kan få notifiering om att en händelse skett, ska ske eller att de behöver agera i ett ärende. Easit GO påminner dig om vad som sker eller behöver göras.

Självserviceportal

En bra självbetjäningsportal är en viktig pusselbit i en automatiserad verksamhet. I portalen kan användare anmäla incidenter, avvikelser etc. Användaren kan följa sina ärenden och se hur handläggningen fortskrider. Med ett tydligt gränssnitt som ger stöd och vägledning blir kvalitén bra från början.

API

Genom våra API:er kan man bygga integrationer med alla typer av system. API:erna möjliggör både läsning och skrivning av alla typer av objekt i Easit GO. Utöver API:ernas flexibilitet finns det även flexibilitet i hur och när meddelanden skickas. Det kan ske i bakgrunden när konfigurerade villkor uppfylls, eller på kommando av användaren.

Data Warehouse

Med lösningen i Easit GO får du utvalt produktionsdata i en extern och synkroniserad databas som avlastar produktionsdatabasen. På så sätt kan du utan risk för att störa driften göra analyser och samköra data från Easit GO med data från andra system.
Eftersom det går att styra vilket data som kontinuerligt synkroniseras kan till exempel fält som innehåller personuppgifter undantas, vilket gör datat mindre känsligt.

Orkestrering

I en komplett lösning samverkar ofta många olika system. Easit GO kan användas för att hålla samman alla delar i ett affärsflöde, inklusive alla integrationer. Du får rätt information, från rätt system, vid rätt tidpunkt, – allt orkestrerat från Easit GO.

Identitet och
behörighet

Easit GO har lösningar som gör identitets- och behörighetshanteringen enkel. Med Single Sign On får du en enhetlig och trygg identifiering och Easit GO har ett rollbaserat behörighetssystem som stödjer rollhierarkier. Genom en bra rollstruktur blir tilldelning av rättigheter för olika befattningar enkel och effektiv. Med AD-integration centraliseras behörighetstilldelning och livscykelhanteringen förenklas.

GDPR-stöd

Easit GO har ett omfattande stöd för Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna upprätthålla dataskyddsförordningens krav i en organisation behövs ett bra systemstöd. Easit GO har pålitliga och kraftfulla funktioner för att hitta och rensa bort personuppgifter överallt i systemet på ett säkert sätt, utan att affärsinformation och statistik påverkas.

Prenumerationer

Prenumerera på händelser, få varningar när SLA är på väg att brytas eller när ni är nära en deadline. Schemalägg rapporten istället för att behöva köra den manuellt varje vecka.

Mobilitet

 Med det mobila användargränssnittet har du tillgång till Easit GO oavsett om du befinner dig på kontoret eller är på språng. Gränssnittet är anpassat för att skapa en bra upplevelse på en mindre skärm och kan anpassas utifrån användarnas behov.

Rapporter
och dashboards

Utnyttja värdefull information i systemet för att bli bättre. Visualisera tillstånd och nyckeltal med dashboards, definiera och ta ut rapporter som ger underlag till rätt beslut. Easit GO har en kraftfull rapportmotor gör det möjligt att skapa rapporter för vitt skilda ändamål och den stödjer en mängd format, såsom PDF och MS Excel. Med hjälp av schemaläggaren kan rapporter skickas till mottagare med aktuellt data vid bestämda tidpunkter.

Med en effektiv funktion för dataurval och stöd för mallar och blanketter ger Easit GO dig en rik rapportupplevelse.
Använd dashboards för att uppmärksamma viktiga nyckeltal. Ni bestämmer själva vilket data som är viktigast för er och hur det ska visualiseras på en TV-skärm, i mobilen eller på startsidan i Easit GO.

Workflow

Vad skiljer er verksamhets arbetsflöden från hur andra gör? Är det kanske till och med så att ert arbetssätt är en konkurrensfördel? Visst vore det bra med ett system som kan anpassas efter er verksamhet, istället för tvärtom? Vi välkomnar unika behov! Vår flexibla flödeshantering gör det möjligt att styra arbetsflöden i både manuella och automatiska steg.

Relationer

Oavsett om kunder, avtal och tjänster behöver kopplas ihop eller om hela nätverket med brandväggar, servrar och switchar behöver beskrivas går det att modellera i Easit GO.
Den generella strukturen gör det möjligt att skapa de typer av objekt som er organisation behöver och koppla ihop dem.

AD integration

Via AD synkronisering slipper du administration av lokala konton. Användare med status och rättigheter synkroniseras kontinuerligt från AD till Easit GO utan lokal administration.

Kartor

Med förmågan Kartor kan ni använda kartor i era formulär. Detta ger er möjlighet att markera eller visa exempelvis ett ärendes position direkt i en karta – en användbar funktion vid bland annat felrapportering. Det kan exempelvis nyttjas för att visa var i en park ett nedfallet träd finns, ange en trasig gatlyktas position eller en plats där klotter behöver saneras.

Filarkiv

Filarkivet i Easit GO kan användas från alla typer av objekt (ärenden, inventarier, kontakter etc.). Filer kan läggas till via bilagor i e-post, integrationer eller enkelt med dra och släpp. Med den automatiska revisionshanteringen behöver du inte vara orolig för att mista data, och du kan när som helst backa tillbaka till en tidigare version.  Via tillägget WebDAV kan du direkt i systemet skapa och redigera dokument utan att behöva ladda ner filen lokalt.

Beställningsportal

Beställningsportalen är en utökning av självbetjäningsportalen. Användarna beställer utvalda produkter och tjänster genom att lägga dem i en varukorg. När beställningen är klar och godkänd, leder den till en leverans. Det finns möjlighet att attestera och fakturera beställningen.

Import/Export

Förutom de sofistikerade API:erna i Easit GO finns en rad import- och exportverktyg för att skapa integrationer utan kodning. Det finns färdigbyggda lösningar för export och import från databas, import från AD, import från fil och import från e-postserver.

Affärsregler

Regelmotorn i Easit GO gör dina uppgifter åt dig! Regler definieras för att automatisera repetitiva uppgifter i stort och smått.

Formulärregler gör det möjligt att automatisera olika delar av formulär när du arbetar i dem. Objektregler möjliggör automatiserade arbetsflöden och beslutsprocesser. Meddelanderegler triggar automatiseringssteg utifrån inkomna meddelanden. Eskaleringsregler gör det möjligt att övervaka och reagera på uppgifter som tar lång tid eller annat som behöver uppmärksammas.

Kontaktregister

Oavsett verksamhet är ett korrekt och uppdaterat kontaktregister en viktig faktor för hög kvalitet. Med Easit GO kan du utifrån en kontakt snabbt få en bild över alla aktiviteter i systemet kopplade till kontakten. Genom att centralisera kontaktinformation och visa informationen som referenser, sprids inte personuppgifter i onödan och det blir lätt att leva upp till Dataskyddsförordningen (GDPR).


SSO

Plattformen har stöd för Single Sign On via till exempel SAML2. Detta stöd finns såklart både för grundsystemet och för självbetjäningsportalen.

Notifieringar

Via notifieringar håller systemet koll åt dig! Förändringar och tidsfrister kan konfigureras att trigga notifieringar. Hela arbetsgrupper, specifika roller eller namngivna personer kan få notifiering om att en händelse skett, ska ske eller att de behöver agera i ett ärende. Easit GO påminner dig om vad som sker eller behöver göras.

Självserviceportal

En bra självbetjäningsportal är en viktig pusselbit i en automatiserad verksamhet. I portalen kan användare anmäla incidenter, avvikelser etc. Användaren kan följa sina ärenden och se hur handläggningen fortskrider. Med ett tydligt gränssnitt som ger stöd och vägledning blir kvalitén bra från början.

API

Genom våra API:er kan man bygga integrationer med alla typer av system. API:erna möjliggör både läsning och skrivning av alla typer av objekt i Easit GO. Utöver API:ernas flexibilitet finns det även flexibilitet i hur och när meddelanden skickas. Det kan ske i bakgrunden när konfigurerade villkor uppfylls, eller på kommando av användaren.

Data Warehouse

Med lösningen i Easit GO får du utvalt produktionsdata i en extern och synkroniserad databas som avlastar produktionsdatabasen. På så sätt kan du utan risk för att störa driften göra analyser och samköra data från Easit GO med data från andra system.
Eftersom det går att styra vilket data som kontinuerligt synkroniseras kan till exempel fält som innehåller personuppgifter undantas, vilket gör datat mindre känsligt.

Orkestrering

I en komplett lösning samverkar ofta många olika system. Easit GO kan användas för att hålla samman alla delar i ett affärsflöde, inklusive alla integrationer. Du får rätt information, från rätt system, vid rätt tidpunkt, – allt orkestrerat från Easit GO.

Identitet och
behörighet

Easit GO har lösningar som gör identitets- och behörighetshanteringen enkel. Med Single Sign On får du en enhetlig och trygg identifiering och Easit GO har ett rollbaserat behörighetssystem som stödjer rollhierarkier. Genom en bra rollstruktur blir tilldelning av rättigheter för olika befattningar enkel och effektiv. Med AD-integration centraliseras behörighetstilldelning och livscykelhanteringen förenklas.

GDPR-stöd

Easit GO har ett omfattande stöd för Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna upprätthålla dataskyddsförordningens krav i en organisation behövs ett bra systemstöd. Easit GO har pålitliga och kraftfulla funktioner för att hitta och rensa bort personuppgifter överallt i systemet på ett säkert sätt, utan att affärsinformation och statistik påverkas.

Prenumerationer

Prenumerera på händelser, få varningar när SLA är på väg att brytas eller när ni är nära en deadline. Schemalägg rapporten istället för att behöva köra den manuellt varje vecka.

Mobilitet

 Med det mobila användargränssnittet har du tillgång till Easit GO oavsett om du befinner dig på kontoret eller är på språng. Gränssnittet är anpassat för att skapa en bra upplevelse på en mindre skärm och kan anpassas utifrån användarnas behov.

Rapporter
och dashboards

Utnyttja värdefull information i systemet för att bli bättre. Visualisera tillstånd och nyckeltal med dashboards, definiera och ta ut rapporter som ger underlag till rätt beslut. Easit GO har en kraftfull rapportmotor gör det möjligt att skapa rapporter för vitt skilda ändamål och den stödjer en mängd format, såsom PDF och MS Excel. Med hjälp av schemaläggaren kan rapporter skickas till mottagare med aktuellt data vid bestämda tidpunkter.

Med en effektiv funktion för dataurval och stöd för mallar och blanketter ger Easit GO dig en rik rapportupplevelse.
Använd dashboards för att uppmärksamma viktiga nyckeltal. Ni bestämmer själva vilket data som är viktigast för er och hur det ska visualiseras på en TV-skärm, i mobilen eller på startsidan i Easit GO.