SÄKERHET

Lita på oss!

Vårt mål är att våra kunder ska känna ett stort förtroende för våra lösningar och processer med avseende på säkerhet.

Lagar och regler
Det finns många lagar och regler runt säkerhet och det tillkommer hela tiden flera. Som svenskar har vi ett extra gott öga till svensk och europeisk lagstiftning, vi vill därför tillhandahålla funktioner i våra lösningar som gör det enkelt att följa lagar och regler.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett bra exempel. Det finns flera kraftfulla funktioner inbyggda i Easit GO för att våra kunder ska få ett bra stöd i efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Inloggning och rättigheter
I Easit GO följer vi best practice inom säkerhetsområdet och använder säkra algoritmer och protokoll för att skapa säkra systemlösningar. Pålitliga autentiseringsmetoder, som SAML2, och en robust rollbaserad accessmekanism bidrar också till en trygg produkt.

Spårbarhet
Spårbarhet är viktigt ur många aspekter, bland annat när det gäller efterlevnad av lagar och regler. Att kunna ta reda på hur något gått till, vem som gjort vad och vid vilken tidpunkt är viktigt. Easit GO har både systemlogg och auditlogg som enkelt kopplas till en loggserver, där aktiviteter övervakas i realtid. Detta möjliggör snabba åtgärder som kan förhindra eller minska skador och mertid.

Utveckling
Vi följer utvecklingen av hotbilder mot webbaserade system och uppdaterar vårt skydd och våra rutiner allt eftersom.
Direkta hot mot webapplikationen och sidoattacker utvärderas och bemöts på lämpligaste sätt.

Vår utvecklingsprocess stödjer och påminner så att inget glöms bort. Bland annat används en fyraögonsprincip som innebär att all kod granskas av minst två personer innan den släpps vidare för godkännande hos test. Det är ett bra exempel där process och engagemang leder till säkrare kod med bättre kvalitet.

Safety first.  Always.

SÄKERHET

Lita på oss!

Vårt mål är att våra kunder ska känna ett stort förtroende för våra lösningar och processer med avseende på säkerhet.

Lagar och regler
Det finns många lagar och regler runt säkerhet och det tillkommer hela tiden flera. Som svenskar har vi ett extra gott öga till svensk och europeisk lagstiftning, vi vill därför tillhandahålla funktioner i våra lösningar som gör det enkelt att följa lagar och regler.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett bra exempel. Det finns flera kraftfulla funktioner inbyggda i Easit GO för att våra kunder ska få ett bra stöd i efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Inloggning och rättigheter
I Easit GO följer vi best practice inom säkerhetsområdet och använder säkra algoritmer och protokoll för att skapa säkra systemlösningar. Pålitliga autentiseringsmetoder, som SAML2, och en robust rollbaserad accessmekanism bidrar också till en trygg produkt.

Spårbarhet
Spårbarhet är viktigt ur många aspekter, bland annat när det gäller efterlevnad av lagar och regler. Att kunna ta reda på hur något gått till, vem som gjort vad och vid vilken tidpunkt är viktigt. Easit GO har både systemlogg och auditlogg som enkelt kopplas till en loggserver, där aktiviteter övervakas i realtid. Detta möjliggör snabba åtgärder som kan förhindra eller minska skador och mertid.

Utveckling
Vi följer utvecklingen av hotbilder mot webbaserade system och uppdaterar vårt skydd och våra rutiner allt eftersom.
Direkta hot mot webapplikationen och sidoattacker utvärderas och bemöts på lämpligaste sätt.

Vår utvecklingsprocess stödjer och påminner så att inget glöms bort. Bland annat används en fyraögonsprincip som innebär att all kod granskas av minst två personer innan den släpps vidare för godkännande hos test. Det är ett bra exempel där process och engagemang leder till säkrare kod med bättre kvalitet.

Safety first. Always.