förstklassig konsultverksamhet

Enkelhet

– en del av vårt DNA

Det är med stolthet vi noterar att Easitkompetens är en term som används utanför våra väggar när våra kunder beskriver en mycket effektiv konsult med gedigen verksamhetsförståelse.

Enkelhet är en del av vårt DNA, ett signum som genomsyrar allt som Easit gör, vare sig om vi utvecklar våra egna produkter eller när vi hjälper er till en effektivare verksamhet. Glömde vi säga att vi tycker om att ha roligt på jobbet också och delar gärna med oss av vår glädje – delad glädje är dubbel glädje!

förstklassig konsultverksamhet

Enkelhet

– en del av vårt DNA

Det är med stolthet vi noterar att Easitkompetens är en term som används utanför våra väggar när våra kunder beskriver en mycket effektiv konsult med gedigen verksamhetsförståelse.

Enkelhet är en del av vårt DNA, ett signum som genomsyrar allt som Easit gör, vare sig om vi utvecklar våra egna produkter eller när vi hjälper er till en effektivare verksamhet. Glömde vi säga att vi tycker om att ha roligt på jobbet också och delar gärna med oss av vår glädje – delad glädje är dubbel glädje!

TJÄNSTEOMRÅDEN

STYRNING

Vi hjälper er realisera förändringar!

Easit hjälper er att förbättra era förmågor att realisera förändring. Vi gör det genom att arbeta med att utveckla och förbättra till exempel: mål och strategier, organisation, processer, metoder och/eller teknik.

Framförallt utför vi arbetet tillsammans med er under öppenhet och transparens för att bygga vidare på Easits tradition som en trygg, långsiktig och kompetent partner.

IT

Vi hjälper er med tekniken!

Easit hjälper er med utveckling och förvaltning av det mesta inom IT-området. Vi är, och har traditionellt alltid varit, mycket starka inom krav, systemutveckling och test. Våra konsulter har i genomsnitt över 10 års erfarenhet i sina roller och erfarenhet från en mängd olika branscher.

Vare sig det rör sig om kortare eller längre åtaganden  så har Easit kapacitet att leverera det ni behöver vare sig du behöver tillskott av kompetens av en eller flera roller.

HELHETSÅTAGANDE

Vi ger er tillgång till en samlad förmåga!

Easit levererar ett antal funktionella åtaganden där vi dagligen hjälper kunder med till exempel systemförvaltning, support av olika IT-system och verksamhetskritiska integrationer.

Våra team arbetar från distans i Sundsvall direkt i kundernas miljöer som finns på olika ställen i landet.

För att snabbt komma framåt i till exempel IT-utvecklingsprojekt levererar vi även färdiga självständiga, effektiva och sammansvetsade team med hög leveransförmåga och med höga krav på kvalitet.

STYRNING

Vi hjälper er realisera förändringar!

Easit hjälper er att förbättra era förmågor att realisera förändring. Vi gör det genom att arbeta med att utveckla och förbättra till exempel: mål och strategier, organisation, processer, metoder och/eller teknik.

Framförallt utför vi arbetet tillsammans med er under öppenhet och transparens för att bygga vidare på Easits tradition som en trygg, långsiktig och kompetent partner.

IT

Vi hjälper er
med tekniken!

Easit hjälper er med utveckling och förvaltning av det mesta inom IT-området. Vi är, och har traditionellt alltid varit, mycket starka inom krav, systemutveckling och test. Våra konsulter har i genomsnitt över 10 års erfarenhet i sina roller och erfarenhet från en mängd olika branscher.

Vare sig det rör sig om kortare eller längre åtaganden  så har Easit kapacitet att leverera det ni behöver vare sig du behöver tillskott av kompetens av en eller flera roller.

HELHETSÅTAGANDE

Vi ger er tillgång
till en samlad
förmåga!

Easit levererar ett antal funktionella åtaganden där vi dagligen hjälper kunder med till exempel systemförvaltning, support av olika IT-system och verksamhetskritiska integrationer.

Våra team arbetar från distans i Sundsvall direkt i kundernas miljöer som finns på olika ställen i landet.

För att snabbt komma framåt i till exempel IT-utvecklingsprojekt levererar vi även färdiga självständiga, effektiva och sammansvetsade team med hög leveransförmåga och med höga krav på kvalitet.

EXEMPEL PÅ KOMPETENSOMRÅDEN

Styrning och ledning

Easits konsulter hjälper er att förbättra era förmågor att realisera förändringar på effektivaste sätt. Easit kan hjälpa er med att upprätta en tydlig målbild, strategier som används på riktigt, optimera processer och organisation, effektivisera portföljstyrning eller kanske med att införa ett Agilt arbetssätt. Oavsett vilken eller vilka delar av våra tjänster under kompetensområdet styrning och ledning så levererar vi konsulter med genuint intresse för er verksamhet och med en stor förståelse för samverkan mellan människa och teknik. Som alltid strävar vi i vår leverans efter att göra det enkla möjligt!

Arkitektur

Easit har konsulter med lång erfarenhet som brinner för Enterprise-, Verksamhets- och IT-arkitektur. Våra konsulter hjälper er gärna att maximera nyttan av arkitektur som främjar er verksamhetsutveckling. Vi skapar beslutsunderlag baserade på fakta om hur verkligheten ser ut i jämförelse mot framtagna målarkitekturer inte sällan uttryckta i GAP-analyser. Vi tydliggör beroenden samt förbättrar löpande metoder och processer för att nyttja arkitektur i vardagen och leda medarbetarna mot målet.

AI

Digital transformation innebär förändrade arbetssätt och många är därför rädda för automatisering och artificiell intelligens.  På Easit ser vi möjligheter att effektivisera genom att eliminera monotona, tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter, inte att ersätta personal. Genom AI kan belastning och stress minskas genom att jobba sida vid sida med digitala assistenter. Vi ser automatisering som avlastning och möjlighet för personal att växa, vidareutvecklas och fokusera på viktigare, kreativa uppgifter.

Molnet

Molntjänster är idag lika omdebatterade som vädret till midsommar. Vi samlar löpande på oss kunskap om de senaste tjänsterna från de största molnleverantörerna och kan hjälpa er att göra rätt direkt från början. Vår syn på säkerhet gör att vi tänker ett par varv extra innan vi väljer vilken väg som är optimal för varje lösning och en sak är vi helt säkra på – molnet förändrar inte bara platsen som applikationen körs på, den förändrar metoder, verktyg, arbetssätt och arkitektur.

Systemutveckling

Easits konsulter har en bred och djup kompetens inom systemutveckling oavsett om det rör metod, kravställning, arkitektur, integration, programmering eller test. Våra konsulter har i genomsnitt mer än 10 års erfarenhet av systemutveckling inom flertalet olika branscher och tekniker. En av våra framgångsfaktorer är drivkraften att tillsammans med er ta fram den mest lämpade lösningen med hänsyn tagen till hela lösningens livscykel – från idé till framtida förvaltning.

Systemförvaltning

Easit förvaltar system på uppdrag av några av våra kunder. Vi har tätt sammansvetsade team som genomför det dagliga arbetet och levererar systemförvaltning till en mycket hög kvalitet. Våra team för systemförvaltning arbetar på längre uppdrag där återigen förtroende och transparens är viktiga ingredienser.

Leveranskraftiga team

Easits leveransförmåga att snabbt skapa färdiga team som till exempel kan ta sig an utveckling av systemstöd är mycket stor. Genom vår kompetensbredd har vi förmåga att leverera team som kan starta med att analysera verksamheten, föreslå förbättringspotential och businesscase, framställa beslutsunderlag, kravställa, utveckla, testa och leverera slutlig lösning. Ni bestämmer själv hur stor arbetsinsats ni vill utföra så tar Easit hand om resten!

Test och kvalitet

Easits testledare är erfarna med mycket god förståelse över hela kedjan i utvecklingsarbetet. Rustade med kunnande i metodik och moderna verktyg är målet att uppnå en snabbare och effektivare utveckling med högre kvalitet och i slutändan till lägre kostnad. Du får såklart gärna testa oss på det!

Styrning och ledning

Easits konsulter hjälper er att förbättra era förmågor att realisera förändringar på effektivaste sätt. Easit kan hjälpa er med att upprätta en tydlig målbild, strategier som används på riktigt, optimera processer och organisation, effektivisera portföljstyrning eller kanske med att införa ett Agilt arbetssätt. Oavsett vilken eller vilka delar av våra tjänster under kompetensområdet styrning och ledning så levererar vi konsulter med genuint intresse för er verksamhet och med en stor förståelse för samverkan mellan människa och teknik. Som alltid strävar vi i vår leverans efter att göra det enkla möjligt!

Arkitektur

Easit har konsulter med lång erfarenhet som brinner för Enterprise-, Verksamhets- och IT-arkitektur. Våra konsulter hjälper er gärna att maximera nyttan av arkitektur som främjar er verksamhetsutveckling. Vi skapar beslutsunderlag baserade på fakta om hur verkligheten ser ut i jämförelse mot framtagna målarkitekturer inte sällan uttryckta i GAP-analyser. Vi tydliggör beroenden samt förbättrar löpande metoder och processer för att nyttja arkitektur i vardagen och leda medarbetarna mot målet.

AI

Digital transformation innebär förändrade arbetssätt och många är därför rädda för automatisering och artificiell intelligens.  På Easit ser vi möjligheter att effektivisera genom att eliminera monotona, tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter, inte att ersätta personal. Genom AI kan belastning och stress minskas genom att jobba sida vid sida med digitala assistenter. Vi ser automatisering som avlastning och möjlighet för personal att växa, vidareutvecklas och fokusera på viktigare, kreativa uppgifter.

Molnet

Molntjänster är idag lika omdebatterade som vädret till midsommar. Vi samlar löpande på oss kunskap om de senaste tjänsterna från de största molnleverantörerna och kan hjälpa er att göra rätt direkt från början. Vår syn på säkerhet gör att vi tänker ett par varv extra innan vi väljer vilken väg som är optimal för varje lösning och en sak är vi helt säkra på – molnet förändrar inte bara platsen som applikationen körs på, den förändrar metoder, verktyg, arbetssätt och arkitektur.

Systemutveckling

Easits konsulter har en bred och djup kompetens inom systemutveckling oavsett om det rör metod, kravställning, arkitektur, integration, programmering eller test. Våra konsulter har i genomsnitt mer än 10 års erfarenhet av systemutveckling inom flertalet olika branscher och tekniker. En av våra framgångsfaktorer är drivkraften att tillsammans med er ta fram den mest lämpade lösningen med hänsyn tagen till hela lösningens livscykel – från idé till framtida förvaltning.

Systemförvaltning

Easit förvaltar system på uppdrag av några av våra kunder. Vi har tätt sammansvetsade team som genomför det dagliga arbetet och levererar systemförvaltning till en mycket hög kvalitet. Våra team för systemförvaltning arbetar på längre uppdrag där återigen förtroende och transparens är viktiga ingredienser.

Leveranskraftiga team

Easits leveransförmåga att snabbt skapa färdiga team som till exempel kan ta sig an utveckling av systemstöd är mycket stor. Genom vår kompetensbredd har vi förmåga att leverera team som kan starta med att analysera verksamheten, föreslå förbättringspotential och businesscase, framställa beslutsunderlag, kravställa, utveckla, testa och leverera slutlig lösning. Ni bestämmer själv hur stor arbetsinsats ni vill utföra så tar Easit hand om resten!

Test och kvalitet

Easits testledare är erfarna med mycket god förståelse över hela kedjan i utvecklingsarbetet. Rustade med kunnande i metodik och moderna verktyg är målet att uppnå en snabbare och effektivare utveckling med högre kvalitet och i slutändan till lägre kostnad. Du får såklart gärna testa oss på det!