ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Tjänster och metodik för lyckad implementation och förvaltning

Easit erbjuder en funktionell automatiseringsplattform och ett antal tjänster som säkerställer att användandet av Easit GO och dess funktioner sker på bästa sätt.

Vår verksamhetsförståelse och erfarenhet inom Enterprise Service Management i kombination med Easits metodik säkerställer en lyckad implementation. Easit finns med hela vägen – från behovsanalys, implementation, utbildning och vidare in i förvaltning. Easits filosofi är att implementationen är så grundläggande och genomtänkt att ni själva ska kunna förvalta systemet. Självklart tillhandahåller vi även Managed Services om så önskas.

ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Tjänster och metodik

Easit erbjuder en funktionell automatiseringsplattform och ett antal tjänster som säkerställer att användandet av Easit GO och dess funktioner sker på bästa sätt.

Vår verksamhetsförståelse och erfarenhet inom Service Management i kombination med Easits metodik säkerställer en lyckad implementation. Easit finns med hela vägen – från behovsanalys, implementation, utbildning och vidare in i förvaltning. Easits filosofi är att implementationen är så grundläggande och genomtänkt att ni själva ska kunna förvalta systemet. Självklart tillhandahåller vi även Managed Services om så önskas.

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

ANALYS

Vilket behov?

Tillsammans gör vi en kartläggning av er verksamhets olika processer och arbetsflöden samt säkerställer att vi har en samsyn kring målbilden. Ibland behövs en förstudie för att fastställa vilket grundbehov ni har. Med hjälp av denna bakgrundsinformation levererar vi rätt lösning och funktionalitet av högsta kvalitet till varje unik kund.

DESIGN

Hur?

Utifrån behovsanalys definieras lämplig funktionalitet, automatisering och integration. Detta ligger sedan till grund för att designa er systemlösning.

Vi levererar vid behov en enklare prototyp av en lösning, proof of concept. På så sätt kan ni testa och utvärdera för att säkerställa önskat resultat.

IMPLEMENTATION

Införande

Under införandet konfigurerar vi systemet enligt överenskommen specifikation. Easit finns med under testfasen och innan driftsättning hålls utbildningar i er unika miljö.

ANALYS

Vilket
behov?

Tillsammans gör vi en kartläggning av er verksamhets olika processer och arbetsflöden samt säkerställer att vi har en samsyn kring målbilden. Ibland behövs en förstudie för att fastställa vilket grundbehov ni har. Med hjälp av denna bakgrundsinformation levererar vi rätt lösning och funktionalitet av högsta kvalitet till varje unik kund.

DESIGN

Hur?

Utifrån behovsanalys definieras lämplig funktionalitet, automatisering och integration. Detta ligger sedan till grund för att designa er systemlösning.

Vi levererar vid behov en enklare prototyp av en lösning, proof of concept. På så sätt kan ni testa och utvärdera för att säkerställa önskat resultat.

IMPLEMENTATION

Införande

Under införandet konfigurerar vi systemet enligt överenskommen specifikation. Easit finns med under testfasen och innan driftsättning hålls utbildningar i er unika miljö.

FÖRVALTNING

Managed services

Har ni ett större behov än en Technical Account Manager (TAM) eller helt enkelt bara vill lämna över hela ansvaret till oss så erbjuder vi det vi kallar Managed Services.

Vi formar då ett team som exempelvis kan bestå av Project Manager (som även fungerar som teamleader) Technical Account Manager, Solution Architect samt On-Site Support.

Easit tar hela ansvaret för förvaltningen och säkerställer att ni får högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Ni kan fokusera på verksamhetens krav och önskemål samtidigt som vi realiserar, releasar, förvaltar, utvecklar och supportar. Vi arbetar agilt och/eller i projektform för att fungera så väl som möjligt i just er organisation.

Vi skräddarsyr självklart tjänsten utifrån era behov och förväntningar.

FÖRVALTNING

Managed services

Har ni ett större behov än en Technical Account Manager (TAM) eller helt enkelt bara vill lämna över hela ansvaret till oss så erbjuder vi det vi kallar Managed Services.

Vi formar då ett team som exempelvis kan bestå av Project Manager (som även fungerar som teamleader) Technical Account Manager, Solution Architect samt On-Site Support.

Easit tar hela ansvaret för förvaltningen och säkerställer att ni får högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Ni kan fokusera på verksamhetens krav och önskemål samtidigt som vi realiserar, releasar, förvaltar, utvecklar och supportar. Vi arbetar agilt och/eller i projektform för att fungera så väl som möjligt i just er organisation.

Vi skräddarsyr självklart tjänsten utifrån era behov och förväntningar.

Support

Efter avslutad implementation finns vi fortfarande vid er sida. Vi hjälper er med tekniska frågor och supportärenden kring vår plattform. Vi utför även tilläggsbeställningar och processoptimeringar.

Utbildning

Vill ni känna er trygga att hantera era systemlösningar på bästa sätt? Vi utbildar er grundligt för att få ut så mycket effekt som möjligt av systemet.

TAM

Våra verksamhetskonsulter avlastar er med underhåll och ger råd kring anpassningar i systemet. Allt för att tillsammans säkerställa att systemet på bästa sätt passar er verksamhet.

Coach/mentor

Ta er verksamhet ett steg länge! Mentortid är en investering där våra konsulter coachar er för att nå de bästa flödena och processerna. Mentorn hjälper er att hitta de bästa möjligheterna i systemet och optimerar er lösning. Med mentortid får ni kontroll på era kostnader och kan styra er tid.

Support

Efter avslutad implementation finns vi fortfarande vid er sida. Vi hjälper er med tekniska frågor och supportärenden kring vår plattform. Vi utför även tilläggsbeställningar och processoptimeringar.

Utbildning

Vill ni känna er trygga att hantera era systemlösningar på bästa sätt? Vi utbildar er grundligt för att få ut så mycket effekt som möjligt av systemet.

TAM

Våra verksamhetskonsulter avlastar er med underhåll och ger råd kring anpassningar i systemet. Allt för att tillsammans säkerställa att systemet på bästa sätt passar er verksamhet.

Coach/mentor

Ta er verksamhet ett steg länge! Mentortid är en investering där våra konsulter coachar er för att nå de bästa flödena och processerna. Mentorn hjälper er att hitta de bästa möjligheterna i systemet och optimerar er lösning. Med mentortid får ni kontroll på era kostnader och kan styra er tid.