Technical Account Manager 

Släpp lös kraften
i er plattform!

En Technical Account Manager från Easit fungerar som en proaktiv kraft för sina kunder och har alltid en övergripande teknisk kunskap kring sin kunds IT-miljö.  

Våra Technical Account Managers är med i kundens dagliga verksamhet och hjälper kunden att identifiera brister och förbättringspotential samt ansvarar för en löpande och proaktiv förvaltning av Easit GOPå så sätt säkerställer vi tillsammans att Easit GO blir en naturlig del i er övergripande roadmap. 

Make it pop!

Technical Account Manager 

Släpp lös kraften
i er plattform!

En Technical Account Manager från Easit fungerar som en proaktiv kraft för sina kunder och har alltid en övergripande teknisk kunskap kring sin kunds IT-miljö.  

Våra Technical Account Managers är med i kundens dagliga verksamhet och hjälper kunden att identifiera brister och förbättringspotential samt ansvarar för en löpande och proaktiv förvaltning av Easit GOPå så sätt säkerställer vi tillsammans att Easit GO blir en naturlig del i er övergripande roadmap. 

Make it pop!

En TAM-tjänst från Easit innebär konkret att vi kan: 
 • ta hand om förvaltningen av befintliga avdelningar/processer.
 • ansvara för införande av nya avdelningar/processer. 
 • utbilda er personal.
 • agera single point of contact vid support.
 • ta hand om den löpande administrationen. 
 • agera testledare 
 • kvalitetssäkra och optimera användandet av Easit GO. 

Våra Technical Account Managers är kända för att vara goda lyssnare och kunna förklara på ett icke tekniskt sätt men är samtidigt inte rädda för att utmana när det krävs. 

För mer information kontakta er kundansvarige eller skicka ett mejl till support@easit.se  

Go from good to great!

En TAM-tjänst från Easit
innebär konkret att vi kan:
 
 • ta hand om förvaltningen av befintliga avdelningar/processer.
 • ansvara för införande av nya avdelningar/processer. 
 • utbilda er personal.
 • agera single point of contact vid support.
 • ta hand om den löpande administrationen. 
 • agera testledare 
 • kvalitetssäkra och optimera användandet av Easit GO. 

Våra Technical Account Managers är kända för att vara goda lyssnare och kunna förklara på ett icke tekniskt sätt men är samtidigt inte rädda för att utmana när det krävs. 

För mer information kontakta er kundansvarige eller skicka ett mejl till support@easit.se  

Go from good to great!