Technical Account Manager

Vad gör en TAM?

Vad gör en TAM?

Vi har ställt några frågor till Niklas Tysk, som arbetar som Technical Account Manager på Easit,
för att få hans syn på denna tjänst och en inblick i hans arbetsdag som TAM ute hos kund.

Vi har ställt några frågor till Niklas Tysk, som arbetar som Technical Account Manager på Easit,
för att få hans syn på denna tjänst och en inblick i hans arbetsdag som TAM ute hos kund.

Vem är Niklas?
– Jag har arbetat i IT-branschen sedan -97, med allt från IT-drift, nätverk och support men även som team- och projektledare. Innan jag började på Easit jobbade jag som systemadministratör och designer i Easit på ett av Sveriges större telecomföretag. På Easit arbetar jag numera i huvudsak som Technical Account Manager men hjälper även till i en del andra projekt. Jag gillar teknik och de möjligheter den ger oss. Som person är jag ganska lugn och harmonisk men samtidigt utåtriktad och social. En självständig lagspelare – och Djurgårdare såklart!

Hur skulle du beskriva rollen Technical Account Manager?
– En “TAM” är helt insatt i kundens verksamhet och deras arbetssätt, vilka strategier och mål verksamheten har. Jag ser till att ha en hög förståelse för hur verksamhetens processer och arbetsflöden fungerar. Min roll är att samverka och hjälpa till att exempelvis effektivisera handläggningstider, automatisera repetitiva uppgifter, visualisera data och optimera användandet av Easit GO.

Hur kan en vanlig dag se ut?
– Det varierar väldigt mycket. Är vi i slutfasen av en ny release eller om det är en ny funktion eller verksamhet som ska sjösättas så arbetar jag nära projektledare och release och change manager. Jag utbildar även användare i systemet.

– Det “dagliga” arbetet kan innehålla väldigt många olika saker. Jag börjar oftast med en kort avstämning kring dagens uppgifter tillsammans med kunden för att se över om det är några akuta saker som behöver hanteras eller supportärenden som behöver prioriteras. Därefter kan det vara läge att kolla om det finns något i backloggen som behöver få extra uppmärksamhet.

– En av de roligaste sakerna med att vara TAM är man får agera som en katalysator för idéer och hantera kravfångst från verksamhetens alla användare. Vissa saker kanske inte är genomförbara av olika anledningar men allt ska ju utvärderas, planeras för att sedan komma med i någon release enligt den förvaltningsmodell som vi har upprättat tillsammans med kunden. Det händer alltid något nytt och ingen dag är den andra lik!