Ärendehantering, testdata och konsulting

Våra kunder gillar ordning och reda – därför gillar de Easit. Vi brinner för att göra våra kunders IT-vardag enklare. Easit AB har tre olika verksamhetsområden: Ärendehantering, Testdata och Konsult.

Ärendehantering
Med Easits ärendehanteringssystem, Easit BPS™, blir er ärendehantering enkel och effektiv och ni får koll på alla ärenden och avvikelser i er organisation. Våra system för avvikelse- och ärendehantering är konfigurerbara och skalbara för att passa de olika behov som företag, myndigheter, landsting och kommuner har. Alla Easits produkter kan integreras med redan befintliga system.

Testdata
Med Easit Test Engine™ kan företag och myndigheter förenkla sin testdatahantering och samtidigt uppnå kvalitetsvinster och tidsbesparingar. Produktens fokus är att tillgängliggöra testdata längre ut i organisationen med minimal inblandning av teknisk expertis. Allt via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Konsulting
Vi bedriver även konsultverksamhet där vi hyr ut konsulter på längre och kortare uppdrag till stora företag och myndigheter.

Läs mer om våra produkter och tjänster under respektive verksamhetsområde – varmt välkommen till Easit!

arendehantering_konsult_testdata_kollaget

Våra affärsområden

pil